Suomi hakee biotalteenotosta uutta bisnestä

VTT kehittää biomassan polttoteknologiaa, jossa hiilidioksidia voitaisiin ottaa talteen. Tutkimuslaitoksen  Bioruukki-koelaitoksella on puupelleteillä saatu jo lupaavia tuloksia. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS, Carbon Capture and Storage) voisi leikata kaikkia Suomen päästöjä jopa kolmanneksen.

Suomi on hyvää vauhtia saavuttamassa vuoden 2020 ilmastotavoitteet, mutta on jo nyt selvää, että vuoden 2050 tavoitteita on mahdotonta saavuttaa ilman suuria muutoksia energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa. Apua sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille haetaan hiilidioksiinin talteenotosta.

VTT on laskenut, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS, Carbon Capture and Storage) voisi kannattavasti kattaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä vuoteen 2050 mennessä.

Yli 80 prosenttia hiilidioksidin talteenotosta kohdistuisi biomassan polttoon tai jalostukseen ja loput hiili-intensiiviseen teollisuuteen. Biomassa on uusiutuva polttoaine, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä kasvaessaan. Jos biomassan poltossa muodostuva hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan pysyvästi syvälle kallioperään, saadaan ilmakehästä poistettua hiilidioksidia.

CLC-polttotekniikka (Chemical Looping Combustion) on lupaava, uusiin laitoksiin soveltuva hiilidioksidin talteenottoteknologia. Kyseessä on tekniikka, jonka sivutuotteena syntyvä savukaasu koostuu hiilidioksidista ja vedestä.

Koska kaasussa ei ole typpeä, on hiilidioksidi helppo erottaa ja ottaa talteen – toisin kuin vaihtoehtoisissa tekniikoissa. Biomassan poltto CLC-tekniikalla (Bio-CLC) on uusi tutkimusalue, ja VTT:n kokeet ovat maailmalla uraauurtavia.

Hiilidioksidin talteenotto kuluttaa energiaa. Hapen kantajiin perustuva menetelmä lupaa kuitenkin maltillista energiankulutusta. Hiilidioksidin erottaminen ja talteenotto helpottuvat, kun polttoaine palaa kaasuseoksessa, jossa ei ole ilman mukana tulevaa typpeä.

Hapen tuottaminen ilmasta vaatii kuitenkin runsaasti energiaa. Siksi happipolton tutkijoita kiinnostaa, miten hapen voisi tuoda voimalaitoskattilaan sidottuna johonkin kantaja-aineeseen, kuten metallioksidiin.

VTT toteutti polttokokeet CLIC Innovation Oy:n koordinoimassa CCSP-tutkimusohjelmassa (Carbon Capture and Storage Program), jota rahoittavat Tekes, Fortum Oyj, Helen Oy ja Amec Foster Wheeler Energia Oy. Projektin yhteistyökumppanina oli Nordic Energy Research’in rahoittama Negative CO2-projekti.

Menetelmän jatkokehitys, polttokokeet ja kaupallistaminen etenevät yhteispohjoismaisessa Nordic Energy Research -kärkihankkeessa, jossa VTT on mukana.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!