Forest & Photonics 2016: Metsäkoneet tiukemmin verkko-ohjaukseen

Miksi metsävaroja käytetään yhä bulkkituotantoon, kun data ja digitalisaatio mahdollistaa myös radikaalisti korkeamman jalostusasteen? Tähän kysymykseen haettiin vastauksia viime viikon fotoniikan ja metsäbiotalouden kansainvälisessä Forest & Photonics -tapahtumassa Kolilla. Tulevaisuudessa metsäkoneiden on oltava vieläkin älykkäämpiä ja verkottuneempia.

VTT:n tutkimusjohtaja Harri Kopola usutti tapahtumassa pääpuheenvuorossaan yrityksiä kaatamaan raja-aitoja ja ryhtymään yhteistyöhön silläkin uhalla, että kilpailijat pelottavat ja tekisi mieli suojella olemassa olevan liiketoiminnan ydintä.

”Teknologia on nykyisin hienoa, kun esimerkiksi mmetsapeitteen_muutoksetetsäkone voi konenäön avulla tehostaa puiden kaatamista ja karsimista. Mutta miksi data jää sinne metsäkoneeseen, miksei sitä yhdistetä muihin datalähteisiin ja tehdä toiminnasta reaaliaikaista? Näin voitaisiin luoda jopa teollisia symbiooseja, joissa yhden jäte voi olla toisen raaka-aine”, Harri Kopola kannustaa.

Kopola vertasi metsäteollisuuden kehitystä pankki- ja rahoitusalaan. Siellä on tulossa voimaan EU-direktiivi, joka pakottaa alan yritykset avaamaan rajapintojaan ulkopuolisille toimijoille. Kontrolli vähenee, mutta samalla mahdollistetaan aivan uudenlaista liiketoimintaa.

”Suomella on mahdollisuus ottaa ala haltuun tai sitten sen tekevät muut. Suomi on aina elänyt metsästä, ja fotoniikan kaltaisella huipputeknologialla uudistetaan tätä vanhaa ja kunnianarvoisaa alaa”, tapahtuman järjestäneen Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö Juha Purmonen sanoo.

Fotoniikka ja metsäbiotalous ovat aikamme merkittävimpiä kehitysalueita. Fotoniikan ja biotalouden yhteispeli näkyy jo nyt esimerkiksi puun äärimmäisen tarkassa laserleikkauksessa, metsävarojen kaukokartoituksessa spektrikuvantamisen avulla.  Yksi suurimmista haasteista on saada mittaaminen riittävän tarkaksi, ja tässä fotoniikan edistyminen auttaa.

Forest & Photonics keräsi Kolin luontokeskukseen noin sata tutkijaa, vaikuttajaa ja liiketoiminnan kehittäjää Suomesta ja maailmalta.

LISÄÄ: Tilaisuuden puheenvuorot ovat katsottavissa (LINKKI, videot) ja lisää tapahtumasta (LINKKI)

Kuva: Ponsse

TAUSTAA: Fotoniikka ja metsäbiotalous

  • Fotoniikka on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue, joka mahdollistaa esimerkiksi seuraavan sukupolven elekäyttöliittymien toiminnan.
  • Lukuisten sovellusalueidensa ja erittäin suurten kasvuodotustensa vuoksi fotoniikka on nostettu yhdeksi EU:n avainteknologioista. Suomen suurin fotoniikan yliopistoyksikkö ja yritysekosysteemi sijaitsee Joensuussa.
  • Metsäbiotalous tarkoittaa uuden liiketoiminnan synnyttämistä uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä ja eri toimialojen vahvuuksia yhdistämällä. Tavoitteena on uusien tuotteiden, prosessien, materiaalien ja energiamuotojen kehittäminen innovatiivisilla ja ekologisesti kestävillä tavoilla.
  • Innovaatiot syntyvät usein toimialojen rajapinnoilla – yhden prosessijäte voi olla toiselle käänteentekevä raaka-aine. Yksi metsäbiotalouden merkittävistä keskittymistä sijaitsee Joensuussa.

LISÄÄ: Fotoniikka (LINKKI) ja Biometsätalous (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!