Tuotanto junnaa edelleen – kasvua robotiikalla?

Teknologiateollisuuden yrityksillä on teollisuusliiton mukaan kaikki mahdollisuudet menestyä, kunhan kilpailukyvystä pidetään huolta.  Tilauskanta on silti edelleen viime vuotta alempi. Vain meriteollisuudelle sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle luvataan hieman paranevaa.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli vuosi sitten runsaat 68 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa liikevaihto oli kaksi prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tämän vuoden liikevaihto jää noin 70 miljardiin euroon.

Tavaravienti väheni edelleen kahdeksan prosenttia. Vienti ei ole korjaantumassa, sillä teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa. Teknologiateollisuuden mukaan liikevaihdon arvioidaan olevan talvella suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna.

Väki vähenee, vaikka alalle palkattiin tammi-syyskuussa runsaat 21 000 uutta henkilöä.  Pääosin eläköitymisen ja muiden toimien kautta henkilöstö supistui lähes kaksi prosenttia eli runsaalla 5 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon.Henkilöstöä oli Teknologiateollisuudessa kaikkiaan 283 000 syyskuun lopussa.

Suomen laivanrakennus elää samalla vahvaa nousukautta. Alkusyksyn suuret laivatilaukset eivät vielä näy teknologiateollisuuden tilauksissa, mutta kun ne sinne kirjautuvat, pysyvät ne siellä pitkään. Niihin käytetään myös laajalti telakan ulkopuolisia toimijoita.

Suomessa lasketaan olevan lähes 900 yritystä, jotka toimivat kokonaan tai osittain meriteollisuudessa. Muilla aloilla tarvittaisiin voimallista uudistumista. Pitäisikö nyt panostaa robotiikkaan ja digitaalitekniikkaan sekä alan tutkimukseen.

Hiipunut sähkö- ja elektroniikkateollisuus piristyy

Nokian takia pitkään laskevana ollut sähkö- ja elektroniikkateollisuus, on saamassa uudelleen pientä kasvua. Uudet tilaukset ja tilauskanta olivat heinä-syyskuussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tilaukset lisääntyivät myös huhti-kesäkuusta.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 20 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan talvella hieman korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Silti väki vähenee edelleen.

Elektronikka- ja sähköteknisessä teollisuudessa henkilöstö supistui runsaat 10 prosenttia eli lähes 5 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kaikkiaan vajaat 36 000 syyskuun lopussa.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden talousnäkymät-raportti (LINKKI, pdf)

Kuva: Täysautomaattinen ledivaloputkien tuotantolinja Kajaanissa, Valtavalo Oy

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639