IoT on muutakin kuin tekniikkaa

Konsulttiyritys SAS Institute haastatteli 75 suuren eurooppalaisen yrityksen edustajaa IoT-projektien kokemuksista. Vastaajien mukaan tärkein läksy oli, että asiakas- ja käyttäjäkokemuksen tulisi olla ohjaava tekijä, vaikka ilman tekniikkaa ja asiantuntijoita järjestelmät eivät toteutuisikaan.

Viimeisen vuoden aikana eurooppalaiset yritykset ovat SAS Instituten mukaan käynnistäneet projekteja, joissa tähdätään asiakkaan ja yrityksen datan yhdistämiseen eli ns. tiukempaan asiakastietoon ja automatisoituun diagnostiikkaan tai omaisuuden seurantaan.

Yritysjohtajat ja julkishallinto tiedostavat kyselyn perusteella, että säilyäkseen relevanttina asiakkaille ja kansalaisille, heidän tulee tarjota räätälöityä ja just-in-time palvelua. Teknologian ja hallinnon näkökulmasta IoT:n käyttöönotto on ollut SAS Instituten selvityksen mukaan varhaisille omistajille haasteellista.

Suurimmat kompastuskivet liittyvät reaaliaikaisen datan analytiikkaan, turvallisuushuoliin sekä kulttuuriseen muutoksen johtamiseen.

’’Jotta IoT:stä saataisiin täysi hyöty irti, tulisi työt organisoida uudella tavalla. Myös prosessit tulisi määritellä uudelleen, jotta ne tukisivat päätöksentekoa reaaliaikaisen data-analyysin pohjalta. Datan valtava määrä yhdistettynä sen turvalliseen analysointiin on haastava yhdistelmä’’, sanoo selvityksen tehneen SAS Instituten Mathias Coopmans.

IoT:n menestyksekäs käyttöönotto edellyttää liiketoiminnan ja osaston rajojen rikkomista. ’’ IoT on nimestään huolimatta hyvin ihmiskeskeinen prosessi. Varhaiset omaksujat kehottivat myös haukkaamaan palan kerrallaan eli pilotoimaan ja testaamaan ennen kokonaisvaltaista käyttöönottoa’’, Sandell toteaa.

Vastaajat edustivat yhdeksää eri teollisuuden haaraa ja julkishallintoa, joita yhdistää IoT:n varhainen hyödyntäminen.

LISÄÄ: SAS Instituten raportti (LINKKI, vaatii kirjautumisen)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639