Suomessa kehitetään uutta teknologiaa ikäihmisille

Uuden älyteknologian avulla voidaan parantaa ikääntyneen tai muistisairaan arkea ja mahdollisuuksia asua kotonaan. Tuoteyritysten lisäksi VTT tutkii Suomessa, miten  teknologia saadaan huomaamattomaksi ja robotiikka palvelemaan vanhusten arkea ja hoivatyötä.

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, ja yhä useampi asuu kotonaan pitkään. Suomessa on jo nyt yli 65-vuotiaita noin 20 prosenttia väestöstä ja vuonna 2030 arviolta reilut 25 prosenttia. Erityisesti muistisairaiden osuus on kasvussa.

Hyvinvoinnin ja hyvän arjen kannalta omassa kotona pärjäämistä on tärkeä tukea mahdollisimman monipuolisesti. Huomaamaton teknologia auttaa havaitsemaan ja tunnistamaan arjen kriittiset muutokset.

”Muutoksen varhainen havaitseminen on sekä yksilön että koko yhteiskunnan etu, kun päästään antamaan oikeanlaista hoitoa ja kuntoutusta riittävän varhaisessa vaiheessa”, sanoi VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas (kuvassa).

Uudenlaiset ratkaisut hyödyntävät erityisesti ikäihmisen aktiivisuuden tunnistavaa anturiteknologiaa ja esineiden internetiä IoT:tä. Niitä  on älykkäistä anturiverkoista paikantavaan rollaattoriin tai sokean liikkumista auttavaan tutkapantaan.

Tulevaisuutta on VTT:n mukaan käyttötietoa keräävät kodinkoneet, talotekniikan järjestelmät, huonekalut ja robotit. Esimerkiksi jääkaappi kertoo, onko jääkaapin ovea avattu tai avautuuko ulko-ovi yöllä. Se voi olla hälytysmerkki muistisairaudesta. Tulevaisuudessa jopa nojatuoli voi mittata isoäidin sydänsähkökäyrän.

Suomessa on selvitetty BeWell Happy -yhteistyöprojektissa huomaamattoman anturiteknologian tuomia mahdollisuuksia ja lisäarvoa ikäihmisen toimintakyvyn seuraamisessa.

Hankkeen toteuttivat yritysorganisaationa Benete, BLC Protie, Capitis Control ja Mediconsult Oy, tutkimuslaitoksina Jyväskylän yliopisto ja VTT Oy sekä yleishyödyllisenä toimijana Miina Sillanpään Säätiö, ja sitä rahoittivat osallistuvat organisaatiot ja Tekes.

Koska tiedon tulkinnassa ja eteenpäin välittämisessä korostuvat kysymykset tiedon omistajuudesta ja yksilön yksityisyydensuojasta, kehitystyön on tärkeää tapahtua yhdessä ikäihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

Ikäihmiset voivat siirtää antureiden keräämät tiedot valtuuttamilleen tahoille: esimerkiksi kotihoidon henkilökunta ja hoitava lääkäri voivat käyttää tietoja suunnitellessaan henkilön tarvitsemia palveluja, hoitoa tai lääkitystä.

Tulevaisuudessa on laajenevaa käyttöä myös palvelurobotiikalla. Tulossa on robotit, joiden tehtävänä on avustaa ja viihdyttää ikäihmistä hän omassa kodissa tai palvelutalossa, edistää hänen sosiaalisia suhteita lähiomaisiin sekä tarjota apua hoivatyön tekemiseen.

Kuva: VTT

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

Ikäihmisille tarkoitettuja teknologioita ja palveluita. Kuva: VTT