Teknologiateollisuuden näkymät kirkastumassa – tilauskanta paranee

Teollisuuden pitkään odotettu toipuminen kasvun tielle on toteutumassa, kertoo Teknologiateollisuuden uusimmat tilastot. Huolta aiheuttaa edelleen viennin hidas kehitys. Tuottavuuden nostoa haetaan digitalisaation avulla.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime vuonna yhteensä runsaat 68,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuotisesta oli vajaa prosentti. Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset olivat loka-joulukuussa 2016 lähes neljänneksen suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

’’Odotuksia paremmasta nostaa yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrän nousu vuoden lopulla. Kilpailukyky ratkaisee, missä määrin nämä johtavat tilauksiksi’’, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen totesi. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaa.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni selvityksen mukaan edelleen hieman vuonna 2016. Henkilöstö supistui noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 286 000.

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna kaikkiaan 28 500 henkilöä. Loka-joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

’’Rekrytoitavista puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto’’, Turunen painotti.

TAUSTAA: Suuria hankkeita ja digitalisaatiota

Suurhankkeet vaikuttavat Teknologiateollisuuden mukaan vuosia. Esimerkiksi Turun suuret laivatilaukset, Uudenkaupungin kasvava autontuotanto ja Äänekosken sellutehdas vaikuttavat vientiin liukuvasti kolmen vuoden aikana 2017-2019.

’’Kokonaisvaikutus Suomen tavara- ja palveluvientiin on 4,5 prosenttia eli 3,5 miljardia euroa vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2016. Kasvua vuotta kohden on 1,5 prosenttia’’, arvioi Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas.

Myös digitalisaatio tulee olemaan työkalu. jolla voi uudistua. Hyviä esimerkkejä ovat hitsauskoneyritys Kempin ja porausteriä valmistava Robit. Ne ovat tuoneet digitalisaation uudenlaisena palveluna, jonka ansiosta tuotteet ovat entistä kilpailukykyisempiä.

’’Suomessa tuotannon kustannustekijät saadaan pysymään kilpailukykyisenä automaation ansiosta. Digitalisaation hyödyntäminen avaa mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen, sanoi Robit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm Teknologiateollisuuden suhdannetilaisuudessa.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden talousnäkymät raportti 1/2017 (LINKKI, pdf) ja kalvot 1/2017 (LINKKI, pdf)

Kuva: ABB

Päivitetty 12.36

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016