Virtuaalitodellisuus tulee huoltotöihin – AR tuo lisäapua

Teollisuuden huoltotyö muuttuu tulevaisuudessa entistä enemmän tietotyöksi.  Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja sosiaalisen median mobiiliratkaisut ovat pian huoltohenkilöstön arkea. VTT tutki aluetta yhdessä teollisuuden Dimecc-yhteisön kanssa. Nyt suomalaisyritykset ovat ottamassa uuden virtuaalitekniikan käyttöön huoltotoiminnassaan.

Teollisuuden digitalisaatiota on tutkittu ja kehitetty paljon liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen näkökulmista, mutta vähän työn tehostamisen ja työtyytyväisyyden lähtökohdista. Siksi VTT:n koordinoima projekti Dimecc-osamiskeskittymässä oli tärkeä alueen kehitykselle.

Dimeccin Step-ohjelman Smart technologies for lifecycle performance ) osaprojektissa kehitettiin tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyönä uusia digitaalisia huoltotyöratkaisuja ja -välineitä. Tavoitteena on tehostaa työtuloksia ja -tyytyväisyyttä.

”Teollisuuden digitalisaatio muuttaa huoltotehtäviä ja -välineitä, ja yhä useampi työntekijä tekee tietotyötä. Paras tuottavuus ja työtyytyväisyys saadaan, kun työkäytäntöjä ja uutta tekniikkaa hyödyntäviä työvälineitä kehitetään kokonaisuutena yhteistyössä työntekijöiden kanssa,” sanoo hankkeen projektipäällikkö Eija Kaasinen VTT:ltä.

Hankkeen keskeisiksi kehityskohteiksi valikoituivat: parempi valmistautuminen huoltokäyntiin, tuki vianetsintään, henkilökohtainen ja tilannetietoinen ”kädestä pitäen” opastus huoltotoimenpiteiden tekemiseen sekä vaivaton raportointi jo huoltokäynnin aikana. VTT ja muut tutkimusosapuolet kehittivät yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa lukuisia pilottisovelluksia.

Mobiili huoltomies ja digitaaliset työkalut

Huoltomies voi tutustua ennen kohteeseen lähtöä huoltoympäristöön tarkastelemalla virtuaalisesti huoltoympäristöä VR-lasien avulla.

Etäasiantuntija voi näyttää huoltomiehelle toimintaohjeita lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) sovellusten avulla. Huoltokohteeseen liittyvät kollegojen vinkit ja hyväksi havaitut toimintamallit jaetaan hyödyntäen sosiaalista mediaa ja AR:ää.

AR- ja VR-työvälineet ovat kypsymässä tuotantokäyttöön sopivaksi sekä hinnaltaan että toimivuudeltaan. Lähivuosina AR- ja VR-sovellukset tulevat nopeasti yleistymään erilaisissa teollisuuden huoltotehtävissä.

”Lisätty todellisuus on todennäköinen huoltoteknikoiden arkinen työkalu. Sen täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä teknologiatoimittajien kanssa ja erityisesti sisäisten prosessien tukea.”, sanoo Koneen johtaja Riitta Partanen-Jokela.

Huoltomies saa puhelimeensa kohteessa aiemmin käyneiden huoltomiesten jättämiä vinkkejä. Kuva Konecranes.

Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa paitsi huoltoon, myös muihin teollisuuden työtehtäviin. Ratkaisut kehitettiin kansainvälisten yritysten tarpeista, joilla on laaja ja globaali huoltotoiminta, siksi ohjelman vaikuttavuus on iso jo näissä yrityksissä, jotka vievät nyt parhaita ratkaisuja käytäntöön.

”Nykyajan koneissa on yhdistelty useita teknologioita, ja huoltoteknikot tarvitsevat yhä enemmän tietoa. Siksi myös raportointi kentältä vie entistä enemmän aikaa. Kehitimme hankkeessa uuden menetelmän tilannekohtaisen tiedon keräämiseen ja jakamiseen yhdellä laitteella’’, kertoo Bronto Skyliftin tuotekehitysäällikkö Jouni Törnqvist.

Hanke alkoi kesäkuussa 2014 ja päättyi vuoden 2016 lopussa, ja on yksi Shok-keskittymä Fimeccistä innovaatioalusta Dimecciksi muuttunen Step-ohjelman (Smart technologies for lifecycle performance) neljästä projektista. Hanke voitti tutkimusyhteisön palkinnon vuoden 2016 parhaasta tuloksesta. Useita jatkohankkeita on käynnissä, ja mukaan on tullut myös uusia yrityksiä.

Hankkeeseen osallistuivat: Dimeccin ja VTT:n lisäksi 3D Studio Blomberg, Bronto Skylift, Kone, Konecranes, Mevea, Wärtsilä, Aalto-yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen yliopiston Tauchi-tutkimuskeskus. Osallistujien lisäksi projekti sai rahoitusta Tekesiltä.

Aloituskuva: VTT on tutkinut lisättyä todellisuutta työkoneiden huoltotehtäviin. Kuva: Uusiteknologia.fi

LISÄÄ: Hankkeen tuore julkaisu (LINKKI, pdf)  ja uutinen VTT:n AR-tutkimuksesta viime kesän ARea16-seminaarista (LINKKI),

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi !