Impulssiradio sopii anturiyhteyksiin

Erittäin laajakaistainen impulssiradioteknologia (IR-UWB) tarjoaa potentiaalisen vaihtoehdon lyhyen kantaman anturiverkkoihin. Diplomi-insinööri Ville Niemelä väittelee aiheesta viikon päästä Oulun yliopistolla.

Erittäin laajakaistainen impulssiradioteknologia (IR-UWB) tarjoaa vaihtoehdon yksinkertaisille, edullisille ja matalan tehonkulutuksen omaaville lähetinvastaanotin-ratkaisuille. Se soveltuu lyhyen kantaman anturiverkkoihin esimerkiksi sairaanhoidon tarpeisiin.

Sairaanhoidon ja terveydenhuollon asiayhteyksissä käytetään monesti termiä langaton kehoverkko (WBAN), joka voidaan asentaa monenlaisiin eri sovelluskohteisiin, kuten autoon tai vaikkapa robotin ”keholle”.

Niemisen väitöskirjassa on tutkittu tietokonesimulaatioiden avulla erilaisten IR-UWB vastaanotinrakenteiden suorituskykyä sairaalaympäristöä mallintavissa radiokanavissa.

Tutkimuksen painopiste on vastaanottimissa, jotka kykenevät vastaanottamaan joko IEEE 802.15.4-2015- tai IEEE 802.15.6-2012-standardeissa määritellyn signaalin. Sairaalaympäristöä mallintavat radiokanavat perustuvat kahden toisistaan riippumattoman tutkijaryhmän mallinnuksiin. Ne sisältävät sekä keholta–keholle että keholta–kehon ulkopuolelle -radiokanavamallit.

LISÄÄ: Diplomi-insinööri Ville Niemelä väittelee Oulun yliopistossa 10.3.2017. Tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Evaluations and analysis of IR-UWB receivers for personal medical communications (LINKKI väitöskirjaan)

TAUSTAA: Lisää tietoa impulssiradiotekniikoihin

Oulun yliopiston IR-UWB-tutkimuksessa kehitettiin olemassa olevien standardien ratkaisuihin liittyviä parannusehdotuksia. Yhdestä ehdotuksesta tehtiin myös PCT-sopimuksen alainen patentointihakemus.

Lisäksi yhdessä tähän väitöskirjaan sisällytetyssä artikkelissa on  laaja kirjallisuuskatsaus muiden tekemiin IR-UWB-tutkimuksiin. Siinä on myös olemassa olevien standardien fyysisten kerroksien määritykset, koskien IR-UWB-teknologiaa sekä tärkeimmät maailmanlaajuiset UWB-tekniikkaa koskevat signaalin tehotiheysmääräykset.

Kuvituskuva: Maxim