Barometri: Pk-yrityksissä ei arvosteta teknologiaosaamista?

Yli 40 prosenttia suomalaisista pk-sektorin yrityksistä aikoo käynnistää uutta liiketoimintaa, selviää keskuskauppakamarin tuoreesta PK-hallitusbarometristä. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua hallitusten teknologiaosaaminen, jota ei juurikaan arvosteta valinnoissa.

Antti Turunen, Keskuskauppakamari. Kuvaaja: Pasi Murto.

Suomalaisten pk-yritysten hallituksen osaamisalueista uuden teknologian osaaminen, kuten teollisen internetin, robotiikan, nanoteknologioiden tai sosiaalisen median tuntemus, ei ole osaamisvaatimuksena.

Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turusen  (kuvassa) mukaan tulosta voidaan korkean teknologisen osaamisen maassa pitää yllättävänä.

“Toivottavasti yrityksissä osataan riittävästi huomioida teknologian vaikutukset yritystoiminnan tulevaisuuteen. Muutokset eivät kohdistu ainoastaan yritysten omaan toimintaan vaan voivat koskettaa koko liiketoimintaympäristöä”, sanoo Turunen.

Turusen  mukaan esimerkiksi median ja kaupan alalla sekä pankkitoiminnassa uudet teknologiat muuttavat koko toimialaa.

“Sosiaalinen media vaikuttaa voimakkaasti paitsi yritysten viestintään myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja kulutustottumuksiin, jopa ruoan kaltaisten perushyödykkeiden kohdalla. Myös perinteisillä toimialoilla toimivien yritysten olisi syytä varautua toimintaympäristön muutoksiin”, huomauttaa Turunen.

Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometriin vastasi lähes 1200 PK-yritystä ympäri Suomea. Kahden vuoden välein toteutettavasta kyselystä selvisi, että investointi- ja vientihalut ovat nousseet jonkin verran kahden vuoden takaisesta ja selvästi vuoden 2013 tilanteesta.

LISÄÄ: Keskuskauppakamarin selvitys (LINKKI, pdf)

Kuva: Suurien yritysten hallituksissa on talousosaamisen lisäksi yleensä laajaa teknologiaosaamista, mutta pk-yrityksissä Kauppakamarin selvityksen mukaan teknologiaosaamista ei juurikaan arvosteta. Kuva: Nokia.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016