IoT- ja älytekniikat kiinnostavat suomalaisyrityksiä

Suomessa puolet organisaatioista hyödyntää jo lopputuotteessaan ja palveluissaan uusinta IoT- tai älyteknologiaa, kertoo tutkimusyhtiö Gartnerin selvitys. Vuoden 2017 aikana kahdeksan prosenttia aikoo ottaa IoT-ratkaisuja käyttöönsä.

Suomessa jo 50 prosenttia organisaatioista hyödyntää IoT- tai älyteknologiaa lopputuotteessaan ja palvelussaan, kertoo Gartner selvityksessään. Vain 17 prosenttia ei näe mitään tarvetta jatkossakaan IoT-ratkaisujen tai älyteknologian hyödyntämiselle.

”Suomessa dataan perustuvia ja käytön mukaan laskutettavia muita kuin IT-palveluja tarjoaa jo 26 prosenttia organisaatioista, kun vastaava luku globaalisti on 21 prosenttia. Tämä kertoo että Suomi on mukana IoT-kehityksen eturintamassa”, sanoo Gartnerin johtaja Sanna Korhonen.

Gartner selvitti IoT-palveluiden käyttäjien tilannetta ja suunnitelmia Suomessa. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 141 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

”Suomessa IoT-ratkaisuissa ollaan siirtymässä yksittäisistä piloteista ensimmäisiin laajempiin käyttöönottoihin”, sanoo Korhonen.

Kyse on käytännössä hänen mukaansa pilvi-, mobiili- ja analytiikka- tai tekoälyratkaisuista. Niiden osaajia on Korhosen mukaan saatavilla vain rajallisesti.

Organisaatiot haluavat sekä kiihdyttää omaa transformaatiotaan että jakaa riskiä sellaisten IT-teknologioiden osalta, joissa oma osaaminen ei riitä.

Gartnerin Korhosen mukaantarve ja halukkuus hyödyntää palveluntarjoajia jatkuviin hallintapalveluihin kasvaa, varsinkin testauksen ja integraatiopalvelujen kohdalla

Yhdeksi ratkaisuksi nähdään jatkuvien hallintapalvelujen hankkiminen IoT-ratkaisuihin. Selvityksessä 22 prosenttia organisaatioista olisikin valmis käyttämään ulkoista toimijaa osana IoT-palvelunsa kokonaispakettia.

Muutoksessa ollaan vielä teknologian alkuvaiheen, jossa IoT- ja älyteknologioiden tuomaa lisäarvoa on haasteellista mitata. Siksi selvityksen mukaan ilman onnistumisia voi olla vaikea perustella tarvetta muuttaa liiketoimintamallia.

Palveluntarjoajien tulisikin Gartnerin mukaan kehittää valmiimpia palvelukonsepteja sekä ansaintamalleja, jotka olisi helppo ostajan ymmärtää ja ostaa. Vastaajista 37 prosenttia ei osannut nimetä ainoatakaan varteenotettavaa kumppania IoT-alueen jatkuvien palveluiden hankkimiseksi. Ensimmäisenä mieleen tulivat muille operaattorit. kysyttäessä kumppania jatkuville IoT-palveluille

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!