Oululaisyritys laajentaa taisteluradioihin – ensimmäiset Puolustusvoimille

Bittium laajentaa tuotevalikoimaansa taistelevien joukkojen taktisiin radioihin. Yritys on julkistanut uuden ohjelmistoradiopohjaisen Bittium Tough SDR -tuoteperheen. Ensimmäinen hyödyntäjä tulee olemaan Suomen puolustusvoimat, joka on tehnyt aiesopimuksen hankinnasta.

Uusi tuoteperhe laajentaa tarjontaa nykyisestä laajakaistaisesta, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavasta Bittium Tactical Wireles IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmästä yksittäisen taistelijan ja ajoneuvotason radioihin.

Bittiumin  Tough SDR -tuoteperhe rakentuu yksittäisen sotilaan käyttöön tarkoitetusta  Tough SDR Handheld -käsiradiosta aina kiinteästi asennettavaan Tough SDR Vehicular-ajoneuvoradioon.

”Nyt voimme tarjota laadukkaiden laajakaistaisten runkoverkkojen lisäksi myös käsi- ja ajoneuvoradioita ja näihin liittyviä kommunikaatio-ohjelmistoratkaisuja”, kertoo Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen. Bittium esittelee uudet tuotteet ensimmäistä kertaa puolustusalan DSEI-messuilla Lontoossa 12.-15.9.2017.

Uuden ratkaisun avulla voidaan tarjota laajakaistaisen tiedonsiirron ja puheen siirto koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka. Ratkaisulla voidaan jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata).

Tough SDR -tuotteissa voidaan käyttää eri tarkoituksenmukaisinta, tilanteeseen ja tehtävään sopivaa aaltomuotoa. Käytössä on myös ESSOR HDRWF -aaltomuoto. Usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa ratkaisun yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Radioiden laaja taajuusalue mahdollistaa saman laitteen käytön eri maantieteellisillä alueilla.  Uudet radiot on suunniteltu kestämään vaativimmatkin olosuhteet ja niiden asennettavuus ja liitettävyys eri ympäristöihin on helppoa. Uuden tuoteperheen kehityksessä on huomioitu tietoturvavaatimukset ja tuotteet ovat  räätälöitävissä kansallisilla salausalgoritmeilla.

Aiesopimus Puolustusvoimien kanssa

Bittiumin ja Puolustusvoimat on tehnyt Bittiumin kanssa alustavan (aeisopimus) hankintasopimuksen uusista radioista. Sopimuksen arvo on arviolta 130 miljoonaa euroa jakautuen noin 10 vuoden ajalle.

”Sopimuksen avulla Puolustusvoimat edistää kansallisesti kriittisten teknologioiden kehittämistä ja huoltovarmuutta”, kertoo eversti Petri Lammi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksesta.

Aiesopimus ei kuitenkaan sido osapuolia lopullisen hankintasopimuksen tekemiseen, joka vaatii vielä Puolustusministeriön myönteisen hankintapäätöksen. Alustava aiesopimus on voimassa sitovan hankintasopimuksen voimaanastumiseen tai 31.12.2019 saakka.

Sopimus koskee Bittium Tough SDR -tuoteperheen Tough SDR Handheld -käsiradioita ja Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradioita.  Toteutuessaan hankinnalla olisi merkittävä vaikutus Bittiumin liikevaihtoon vuodesta 2019 eteenpäin.

Bittium kehittää Puolustusvoimille aiesopimuksen mukaisesti tuotteet omana tuotekehitysinvestointina, mutta Puolustusvoimat tukee kehitystyötä.

Uusien radioiden avulla Puolustusvoimat aikoo uudistaa nykyistä kenttäradiokantaa tukemaan uudistettua taistelutapaa. Uudet radiot ovat yhteensopivia Puolustusvoimilla jo käytössä olevan Bittiumin Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa.

*) Bittium ja Suomen Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet 9.8.2017 puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankinnasta. Puitesopimus koskee vuosia 2018-2020 ja on täysimääräisesti toteutuessaan kokonaisarvoltaan 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Puitesopimus jatkaa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien useita vuosia kestänelle yhteistyölle.

Bittium Tough SDR-järjestelmä

  • Bittiumin TAC WIN Waveform -aaltomuoto liittää käyttäjän osaksi liikkuvaa taktista laajakaistaverkkoa, joka mahdollistaa puhelut, sanomat ja datan reaaliaikaisesti koko verkon alueella.
  • ESSOR HDRWF -aaltomuoto (European Secure Software defined Radio, High Data Rate Waveform) mahdollistaa laajakaistaisen tiedonsiirron, yhteistoiminnan ja suoran kommunikaation myös eri maiden joukkojen välillä jo partiotasolta alkaen kansainvälisissä operaatioissa.
  • Bittium Narrowband Waveform-aaltomuoto mahdollistaa komentoverkkojen puheen ja sanomien lähetyksen ja vastaanoton pitkilläkin yhteysetäisyyksillä ja ruuhkautuneissa verkoissa luotettavasti.
  • Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradioon voi asentaa myös LTE-moduulin, jolloin radion avulla voidaan liittyä kaupallisiin LTE-verkkoihin.

Kuvat: Bittium

LISÄÄ: Bittiumin Tough SDR -järjestelmän tuotetiedot  (LINKKI)

Päivitetty 9.8.2017 Bittiumin 1-6kk/2017 pörssitiedotteella (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017