Teknologiateollisuus kasvussa – tarvitsee lisää investointeja

Teknologiateollisuuden suhdanteet ovat vahvistuneet selvästi kevään ja alkukesän aikana. Liikevaihto on uusimman suhdannekatsauksen mukaan kasvanut, tilauskanta vahvistunut ja henkilöstön määrä kehittynyt suotuisasti. Nyt tarvitaan lisää tuotantoinvestointeja ja tutkimusrahaa.

Teknologiaviennin virkoamista on odotettu vuosia, eikä vauhtia saa nyt hyydyttää alkutaipaleen virheisiin, viesti Teknologiateollisuuden  oimitusjohtaja Jorma Turunen tiistaina alan Talousnäkymät-raportin julkistamistilaisuudessa.

’’Jotta kasvu voisi jatkua vahvana myös pidemmällä aikavälillä ja työllisyys saataisiin paremmaksi, tarvitaan kiireesti uusia investointeja’’, tähdensi Turunen. Hän piti huolestuttavana vaikkakin odotettuna, Elinkeinoelämän keskusliiton kokoamaa tietoa, jonka mukaan suuri osa teollisuusyrityksistä käy jo täydellä kapasiteetilla.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi Suomessa tammi–huhtikuussa 11 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tilauskantatiedusteluun vastanneet yritykset saivat huhti–kesäkuussa uusia tilauksia euromääräisesti 25 prosenttia enemmän kuin tammi–maaliskuussa ja peräti 47 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016.

Tilauksia vauhdittivat muun muassa suuret laivatilaukset. Edelleen  noin 40 prosenttia vastaajista raportoi tilausten ja tilauskannan vähentyneen kevään ja alkukesän aikana. Noin puolet teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä tekee Suomessa joko tappiota tai on heikosti kannattavia.

Teknologiateollisuus rakentuu niin metallin, koneiden kuin sähköteknisten, ict-tekniikan ja elektroniikkalaitteiden valmistajista sekä konsulttiyrityksistä.

Nokia-muutosten jälkeen sähkö- ja elektroniikkateollisuus on pääsemässä uudelleen kasvuun. Yritysten liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa yhdeksän prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon.  Vuonna 2016  liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 13,3 miljardia euroa. Myös uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat huhti-kesäkuussa. Alan liikevaihto kasvaa tänä vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008.

Teknologiateollisuudessa on tarjolla myös töitä aiempaa enemmän, sillä myös rekrytoinnit ovat vilkastuneet alkuvuonna. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 296 000 eli noin 6 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Lisää rahaa tutkimukseen

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Turunen lähetti tilaisuudessa terveisiä myös hallituksen budjettiriiheen. ’’Yritysten saama julkinen t&k-rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa vain puolet siitä, miten esimerkiksi Ruotsi tukee elinkeinoelämänsä uudistumista’’, Turunen sanoo.

Vuosittaista t&k-rahoitusta tulisi kasvattaa Turusen mukaan 200 miljoonalla eurolla vuoden 2016 tasoon verrattuna. Lisäksi pitäisi jatkaa myös yliopistojen pääomittamista sekä huolehtia osaavan työvoiman saatavuudesta ja ammatillisen koulutuksen korkeasta tasosta. Myös työvoiman täydennys- ja muuntokoulutusta sekä työperäistä maahanmuuttoa olisi lisättävä.

Päivitetty 9.8.2017

LISÄÄ: Uusin Teknologiateollisuuden Talousnäkymät -raportti 3/2017 (LINKKI).

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017