Suomi valmistautuu robottiautojen satelliittinavigointiin – lisää panoksia piensatelliitteihin

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen tulevaisuuden satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Siinä kuvataan navigoinnin mahdollisuuksia myös  automaattiliikenteessä. Luonnoksessa esitetään tutkittavaksi avaruushallinnon perustamista ja keinoja tukea piensatelliittien kehitystä.

Henkilökohtainen navigointi on arkipäivää kaikkialla maailmassa. Satelliittinavigointi on tärkeä osa myös yhteiskunnan toimivuutta. Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aikatietoa.

Tulevaisuuden automaattiliikenteen, 5G:n ja IoT:n kehityksen myötä markkinan arvon odotetaan nousevan nykytasosta noin 195 miljardiin euroon vuonna 2025. Kasvusta iso osa tulee erilaisista älypuhelimiin tarjottavista palveluista.

Euroopassa navigointia kasvattaa myös eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä, jonka ensimmäiset palvelut ovat juuri tulleet saataville. Täysimääräisessä käytössä järjestelmän pitäisi olla vuonna 2020.

Toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota myös satelliittinavigointijärjestelmien alueellisiin haasteisiin, joita ovat toisaalta Pohjois-Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien kattavuusongelmat, mutta myös satelliittipaikannuksen ongelmat sisätiloissa ja kaupunkialueilla.

Helpotusta Pohjois-Euroopan satelliittipaikannukseen on tulossa, sillä EU:n komissio on vastikään päättänyt rakentaa uuden EGNOS-järjestelmän maa-aseman Kuusamoon.

Avaruushallinto ja tukea piensatelliiteille

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmaehdotuksessa esitetään kaikkiaan 14 konkreettista toimenpidettä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi.

Suomalainen osaaminen on jo pitkään ollut mukana erilaisissa avaruus- ja satelliittihankkeissa ja niiden sovelluksissa. Nyt alan toiminta on kuitenkin murroksessa. Suomella on ensimmäistä kertaa omia piensatelliitteja ja yrityksissä on virinnyt aktiivinen New Space- liiketoiminta.

Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä sidosryhmät peräänkuuluttivat myös tarvetta arvioida mahdollisuutta perustaa Suomeen keskitetty avaruushallinto. Se voisi raportin mukaan tukea nykyistä tehokkaammin Suomesssa virinnyttä avaruussovelluksiin ja piensatelliitteihin liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta.

Toimenpideohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017.  Lausuntoja on pyydetty viranomaisten, järjestöjen ja yliopistojen lisäksi alan yrityksiltä muun muassa Nokialta, Hereltä, Vaisalta, Finnairilta, Reaktorilta ja Space System Finlandilta.

Uuden toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana. Ohjelma on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi.

LISÄÄ: Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmaesitys (LINKKI, word) ja lista lausunnonantajista (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Reaktor

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2017