Nopeat ohjelmistopäivitykset vaativat saumatonta toimintaa

Ohjelmistoyritysten päivitysjaksot ovat lyhentyneet viime vuosina kuukausista tunneiksi ja jopa minuuteiksi. Niiden hoitaminen mallikkaasti vaatii eilen Oulun yliopistossa tarkastetun Lucy Ellen Lwakataren väitöskirjan mukaan saumatonta ohjelmistokehitystyötä Facebookin ja Amazonin tyyliin.

Lwakataren väitöskirjassa todetaan, että saumaton ohjelmistokehityksen ja käyttöönoton välinen yhteistyö lyhentää kehitysaikaa, parantaa ohjelmiston laatua, ohjelmistoyön tuottavuutta ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia antaa välitöntä palautetta ohjelmiston käytöstä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana ohjelmistoteollisuudessa on kasvavana trendinä ollut ohjelmistotalojen lisääntyvä kyky toimittaa ohjelmistomuutoksia nopeasti ja usein toistuvina päivityksinä. Amerikkalaiset Facebook ja Amazon edustavat kyvykkyyden huippua nopeissa uusien ohjelmistoversioiden toimituksissa.

Myös suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset seuraavat alan kehitystä ja oppivat ja ottavat käyttöön samaa tekniikkaa kuin alan johtavat ohjelmistoyrityksiltä voidakseen pysyä mukana ohjelmistoteollisuuden kovenevassa kilpailussa ja nopeassa teknologiakehityksessä.

Lwakataren väitöstyössä on tutkittu ohjelmistokehityksen uusimpia ja merkittävimpiä tekijöitä, jotka mahdollistavat uusien ohjelmistoversioiden nopean toimittamisen ja käyttöönoton. Näistä tekijöistä väitöstyössä on keskitytty tutkimaan ohjelmistojen kehittämisen ja käytön välistä saumatonta yhteistyötä, jota kutsutaan nimellä DevOps.

Saumattoman toiminnan lisäksi potentiaalinen alue parannukselle on ohjelmistojen testauksen ja infrastruktuurin hallinnan automatisointi mukaan lukien tietoverkon toiminta.

Lisäksi nopeiden ohjelmistotoimitusten käyttö järjestelmissä, joilla on korkeat turvallisuus-, tietoturva-, jäljitettävyys- ja luotettavuusvaatimukset, vaatii uutta mahdollistavaa tekniikkaa ja standardeja. Tärkeä oppi on, että ohjelmiston operatiivista infrastruktuuria ei enää pidetä erillään ohjelmistokehityksestä.

Väitöstyön aihe on uusi ja syntynyt ohjelmistokehityksen käytännön tarpeista, eikä sitä ole tutkittu Lwakataren mukaan kovinkaan paljon tieteellisesti tähän mennessä. Väitöskirjassa kuvataan DevOpsin toimivuus ja käyttö sekä hyödyt ja haasteet perustuen tapaustutkimuksiin yhdeksässä suomalaisessa ohjelmistointensiivisessä yrityksessä.

LISÄÄ: Lucy Ellen Lwakataren väitöskirja DevOps adoption and implementation in software development practice. Concept, practices, benefits and challenges” eli DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä -väitöskirja, Oulun Yliopisto (LINKKI, 3,3 Mt)

Kuvituskuva: Shutterstock

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!