Terveysteknologiaan lisää nostoa – näillä keinoilla

Suomalaiset terveysteknologian yritykset näkevät tulevaisuutensa valoisana, arvioidaan Tekesin  selvityksessä. Uudet teknologiat ovat hyvin hallussa, mutta yritysten markkinointiin ja säädöksien hallintaan pitäisi panostaa lisää. Sote tuo uutta, mutta vienti tulee olemaan bisneksen kannalta tärkeintä.

Suomen terveysteknologia-alan nykytila ja haasteet -julkaisussa kartoitettiin kehitysnäkymiä pyytämällä vastaajia mainitsemaan kolme mielestään suurinta haastetta omassa liiketoiminnassaan. Selvästi suurimmaksi haasteeksi nousi myyntikanavien luonti, jonka valtaosa vastaajista oli nostanut kolmen suurimman haasteen joukkoon.

Katsauksessa todetaan, että olisi useasti järkevää, että ainakin pienemmät terveysteknologia-alan yritykset tekisivät tässä asiassa yhteistyötä ja hankkisivat yhteisiä jakeluverkostoja.

Toiseksi eniten valittu haaste oli sääntely ja säädöksiin liittyvät vaatimukset. Regulatiiviset reuna-ehdot kuuluu huomioida alusta alkaen jo tuotekehitysvaiheessa.  Noin kolmasosa vastaajista valitsi suurimmiksi haasteiksi kohdan ”muu”, joka avointen vastausten perusteella koostuu lähinnä rahoituksen saatavuudesta sekä kasvun haasteista.

Yritykset olivat selvityksen mukaan kuitenkin tyytyväisiä toimintaympäristössä viime aikoina tapahtuneeseen kehitykseen, jossa muun muassa tähdätään yrittäjyyden ja innovaatioiden kasvuun. Valtaosa yrityksistä aikoo palkata ainakin jonkin verran lisää henkilöstöä seuraavan viiden vuoden aikana.

Rakenteellisesti kilpailuympäristöä tulevat osaltaan muokkaamaan toimintaansa laajentavat alalle tulevat muiden alojen yhtiöt, jotka haluavat saada osansa alan kasvusta.

Terveysteknologiatuotteiden kuluttajamarkkinoiden kasvu luo uusia markkinoita ja mahdollisuuksia alan yrityksille.  Sote-uudistus tulee vaikuttamaan myös alan yrityksiin.  Silti maailmanmarkkinoiden kehitys on bisneksen tasolla merkitykseltään oleellisempi.  Vientiä  onkin raportin mukaan tärkeää tukea,  jotta  ala voi onnistua kansainvälisillä markkinoilla.

Suomessa terveys- ja hyvinvointiteknologian osaaminen on laajentunut isompien yritysten lisäksi pienempiin startup-vaiheessa oleviin yrityksiin. Suurimpia keskittymiä ovat pääkaupunkiseudun ja Turun lisäksi esimerkiksi Oulu, jossa on panostettu voimakkaasti uusien teknologioiden kehittämiseen hyvinvointi- ja terveysalueelle.

LISÄÄ: Suomen terveysteknologia-alan nykytila ja haasteet -katsaus (LINKKI, pdf)

TAUSTAA: Raportti on laadittu osana ”Terveysteknologian toimiala liiketoimintana” (TELI) -hanketta, jota rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelma Tekesin kautta. Hankkeen tavoitteena oli edistää suomalaisten terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Kuvat: Bittium

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusinta tietoa   – Lue tästä ilmaiseksi!