Uutta tietoa kuidun vetämiseen – jatkoa tuelle

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa vauhdittaa laajakaistaverkkojen toteuttamista. Asiaa varten on perustettu oma nettisivusto, johon on kerätty tietoa eri tekniikoista ja rahoituksesta. Mukana on kuidun lisäksi myös langattomia vaihtoehtoja. Rahatukea on käyttämättä 24 miljoonaa euroa.

Laajakaistainfo.fi tarjoaa yleistietoa laajakaistasta sekä laajakaistan rakentamisen rahoitusmahdollisuuksista. Mukana on myös tietoa ja tilastoja laajakaistan yleistymisestä eri maissa.

Uutta Laajakaistainfo.fi -sivustoa ylläpitävät liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto sekä Maaseutuvirasto. Toimijat muodostavat yhdessä virtuaalisen Suomen laajakaistatoimiston (Broadband Competence Offices, BCO), jonka tehtävänä on neuvoa yrityksiä, kansalaisia ja viranomaisia laajakaistahankkeisiin liittyvissä asioissa.

Uuden laajakaistahankkeen tavoite on saada Suomeen EU:n mukaisesti nopea, vähintään 100 megabitin yhteys kaikkiin kotitalouksiin vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä tavoite täyttyy noin puolessa Suomen kotitalouksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle myös ehdotuksen Nopea laajakaista -tukiohjelman jatkamisesta vuoden 2020 loppuun.  Jatkon myötä verkkoja voitaisiin rakentaa vielä kahden rakentamiskauden ajan.

Tavoitteena on, että tukiohjelmaan varatut rahat saadaan hyödynnettyä ja hankkeet saadaan rakennettua ennen tukiohjelman päättymistä. Myöntämätöntä tukea on jäljellä vielä noin 24 miljoonaa euroa.

LISÄÄ: Laajakaistainfo.fi (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty 8.25