Fortumille lisää sähköautojen latausbisnestä

Sähköyhtiö Fortum laajentaa sähköautojen latausbisnestään ostamalla laajenevan Charge & Driven -toiminnan yhteyteen berliiniläisen tartup-yrityksen. Tällä hetkellä Plugsurfing-yrityksellä on50 000 sähköautoilijaa ja välityksesssä 65 000 latauspistettä 24 maassa Euroopassa.

Sähköautojen haasteena on tällä hetkellä lukuisat erilliset latausverkostot, jotka vaativat rekisteröitymistä ja useiden eri sovelluksien käyttöä. Esimerkiksi Berliinissä on neljä eri sähköautojen latausverkostoa ja Saksassa yli 70. Eri maiden välillä autoiltaessa haaste kasvaa.

”Ensimmäisenä askeleena Charge & Driven pohjoismainen latausverkosto liitetään osaksi Plugsurfingin lataus- ja maksuapplikaatiota.”, Fortumin Charge & Driven johtaja Rami Syväri sanoo.

Berliiniläisen Plugsurfingin lataus- ja maksusovellus auttaa sähköautojen että latausverkostojen omistajia ja löytämään toisensa. Se tarjoaa pilvipohjaisia latausratkaisuja myös autonvalmistajien ja leasing-yhtiöiden käyttöön.

Fortumilla on sähköautojen latausverkosto sekä Suomessa että Norjassa. Sillä on tällä hetkellä yhteensä 75 000 rekisteröitynyttä asiakasta ja 1 700 laturipistettä. Charge & Drivellä on latauspisteiden operointiin ja etähallintaan pilvipalvelua, joka on käytössä jo 17 maassa.

Kaupan myötä Fortum ilmoitti samalla vetäytyvänsä suunnittelemastaan investoinnista Euroopan laajuiseen MegaE-suurteholataushankkeeseen. Berliiniläisyrityksen kauppasummaa Fortum ei julkistanut.