Selvitys: Startupit tarvitsevat rahaa, kansainvälistä osaamista ja asiantuntijoita

Kymmenessä vuodessa startup-yritykset ovat raivanneet itselleen oman, kasvavan kulmansa Suomen kansantaloudesta. Business Finlandin selvityksen mukaan Suomen startup-ympäristö on saamassa jalansijaa kansainvälisesti.

Tulosten mukaan suomalaisten startup-yritysten kolme suurinta kasvun estettä ovat rahoituksen puute (48 % vastaajista), haastava kilpailuympäristö (29 % vastaajista) ja asiantuntevien työntekijöiden löytäminen (29 % vastaajista)

Yritysten vastauksista nousi esiin myös, että innovaatiorahoitus vaikuttaa vahvimmin strategiseen osaamiseen, tutkimus-  ja kehitystoimintaan ja tuote- ja palvelutarjontaan.

Selvityksen yhteydessä lähes 1000 suomalaista startup-yritystä vastasi kyselyyn yritysten kasvun esteistä ja innovaatiorahoituksen merkityksestä.

Yritykset arvostivat selvityksessä myöst Business Finlandin asiantuntijoilta saamaansa sparrausta hakemusvaiheessa ja projektin aikana. Sparraus on auttanut yrityksiä erityisesti liiketoimintasuunnitelman selkeyttämisessä ja kontaktien löytämisessä.

“Startups, accelerators and role of Tekes” -arvioinnin toteuttivat 4Front, Etlatieto, The Evidence Network, Boro ja  IDEA Group LLP.

LISÄÄ: Selvitys (LINKKI, pdf)