Tutkimus: IoT-projekti onnistuu pilotoimalla ja yritysjohdon tuella

Esineiden internet on yksi tärkeimmistä teknologia-alueista, joka organisaatioiden on otettava haltuun optimoidakseen nykyiset prosessinsa ja muuttaakseen liiketoimintansa digitaalisesti kilpailukykyiseksi. Markkinatutkimuslaitos IDC selvitti viime vuoden puolella onnistuneita IoT-projekteja ohjelmistoyhtiö SAP:n tuella.

Lähes 40 prosenttia kaikkien eri toimialojen organisaatioista Pohjoismaissa käyttää IoT:tä.  Tosin merkittävä osa organisaatioista on varhaisessa testivaiheessa, mutta ne, jotka käyttävät sitä jo päivittäisessä liiketoiminnassa, ovat parantaneet tehokkuustasoaan, kertoo IDC selvityksessään.

IDC: n Nordic Internet of Things Survey 2017 -tutkimuksessa todettiin, että IoT-hankkeiden toteuttaminen edellyttää:

  • Edistyneen analytiikan käyttämistä suurien IoT-datamäärien muuttamiseksi arvokkaaksi tiedoksi optimoimaan liiketoimintaprosesseja ja navigoimaan organisaation muutosta.
  • Integrointia yrityssovelluksiin sen varmistamiseksi, että dataa hyödynnetään koko organisaatiossa ja sitä pidetään olennaisena yritystietona.
  • Halukkuutta muuttua, koska IoT:n täysi hyödyntäminen on mahdollista vain, jos liiketoimintaprosesseja ja työnkulkuja muutetaan kerättyjen ja analysoitujen tietojen pohjalta.
  • C-tason digitalisointijohtajaa, jolla on sekä mandaatti että strateginen kyvykkyys johtaa digitalisointia.
  • Ylimmän johdon osallistumista sen varmistamiseksi, että IoT-hankkeet otetaan omiksi koko organisaatiossa ja voidaan tarvittaessa tehdä organisaatiomuutoksia.
  • Aktiivista pilotointia strategisessa IoT-käyttöönotossa, mikä mahdollistaa innovoinnin organisaation eri osista. On tärkeää, että ideoita voidaan helposti testata ja samalla säilyttää kyky skaalata ja integroida ne koko organisaation leveydeltä siinä vaiheessa, kun ne on hyviksi havaittu ja halutaan viedä koko organisaatioon.

LISÄÄ: IDC: n Nordic Internet of Things Survey 2017 -kooste (LINKKI, pdf)