Tilastotietoa innovoinnista

Suomalaisyritysten innovaatiomenot ovat pysyneet edellistutkimusten tasolla, eli vuonna 2016 noin kuudessa miljardissa eurossa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta kahden vuoden välein tehtävästä EU-selvityksestä. Tarkempia tuloksia voi  katsella nettisivun  sovellusohjelmalla.

Suomalaisyritysten innovaatiomenojen rakenteessa tapahtui kuitenkin Tilastokeskuksen tilastojen mukaan muutos aiempaan verrattuna. Tutkimus- ja kehittämismenojen (t&k) vähennyttyä kasvaneet innovaatioinvestoinnit ja panostukset markkinoille tuontiin kasvattivat muiden, ei-t&k-menojen osuutta.

Innovaatiomenoista 4,3 miljardia käytettiin teollisuuden yrityksissä, ja 1,7 miljardia palvelualoilla. Innovaatioyhteistyön lisäksi Tilastokeskus kartoitti myös laajemmin yritysten ja yliopistojen yhteistyötä ja sen tuloksia. Yrityksistä noin viidennes ilmoitti yliopistojen kanssa tehdystä yhteistyöstä vuosina 2014–2016.

LISÄÄ: Innovointitoiminta 2016 ja aiemmat selvitykset nettipalveluna (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock