Suomalainen NB-IoT- ja LTE-M-alusta käyttöön

Turkulaisen Nextfour Groupin ja teleoperaattori DNA:n yhteistyön tuloksena on syntynyt ensimmäinen Suomessa kehitetty LTE-M- ja NB-IoT-tekniikoita tukeva sovellusalusta. Tämä mahdollistaa uusien palveluiden nopean markkinoille tuonnin.

Alustan sovelluskehitys on ollut osa Nextfourin johtamaa tutkimushanketta, joka alkoi talvella 2017 ja päättyi keväällä 2018. DNA tarjosi Nextfourin tiimille testiverkon, joka mahdollisti nopean kehitys- ja testausaikataulun.

Nextfourin selvitys kattoi Narrowband-IoT (NB-IoT) ja LTE Cat M1 (LTE-M) -tekniikat, jotka kumpikin ovat osa 4G LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) -konseptia.

“Autonomisten laitteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja trendi todennäköisesti vain jatkaa kasvuaan. Tämä tarkoittaa, että laitteissa käytettävien antureiden ja niiden välisen kommunikaation on myös kehityttävä’’, sanoo tutkimusprojektia johtanut suunnittelutoimisto Nextfourin Teemu Peltola.

Osana tutkimusprojektia syntyi myös uusi skaalautuva sovellusalusta, johon liittyy pilvipohjainen palvelinratkaisu. Tätä alustaa Nextfour aikoo käyttää tulevaisuudessa asiakasprojektien pohjana.

”Tämä mahdollistaa uusien palveluiden nopean markkinoille tuottamisen, mikä puolestaan tukee IoT-toimialan kasvua Suomessa,” toteaa myös DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari.

TAUSTAA: NB-IoT ja LTE-M eri tehtäviin

Suurimmat erot NB-IoT ja LTE-M tekniikoiden välillä ovat liikkuvuudessa. Molemmat perustuvat matkapuhelinverkkoihin.

NB-IoT soveltuu hyvin paikallaan oleviin sensoreihin kuten rakennuksien kosteussensoreihin ja LTE-M soveltuu parhaiten liikkuviin kohteisiin, kuten ajoneuvoihin.

Kilpailevia IoT-anturiverkkotekniikoita ovat LoRa ja Sigfox.

NB-IoT

 • Kattaa laajan alueen myös vaikeissa olosuhteissa, joissa tavalliset matkapuhelinverkot eivät toimi
 • Matalat laitekustannukset
 • Matala virrankulutus (akun kesto 10+ vuotta)
 • Helposti skaalautuva teknologia, joka mahdollistaa useamman IoT-laitteen kytkennän kuin tavalliset matkapuhelinverkot
 • Ei tue Voice over LTE -tekniikkaa tai täyttä liikkuvuutta
 • Soveltuu hyvin paikallaan oleviin antureihin, joiden akun on kestettävä useita vuosia

LTE-M

 • Kattaa perinteisiä matkapuhelinverkkoja laajemman alueen
 • Matalat laitekustannukset
 • Perinteisiä matkapuhelinverkkoja matalampi virrankulutus (akun kesto 5-10 vuotta)
 • Tukee Voice over LTE -tekniikkaa sekä täyttä liikkuvuutta
 • Sopii hyvin sovelluksiin, jotka vaativat liikkuvuutta ja perinteisiä matkapuhelinverkkoja matalampaa virrankulutusta

Lähde: DNA / Nextfour

Kuva: DNA