Lisää tuulivoimaa 23 miljardin investoinneilla

Suomessa on suunnitteilla tällä hetkellä noin 15 500 megawatin (MW) edestä tuulivoimahankkeita, joiden investointiarvo on yli 23 miljardia euroa. Suomen Tuulivoimayhdistys STY:n tuulivoimahankelistan mukaan hankkeista lähes 13 000 megawattia on maatuulivoimahankkeita, ja reilu 2000 megawattia on suunniteltu merelle.

Tuulivoimajärjestön hankelistan mukaan 7300 megawattia on nopeasti rakennettavissa, sillä niillä on jo valmiina kunnan myöntämä kaava tai rakennuslupa. Valmiiksi kaavoitettujen ja luvitettujen hankkeiden määrä on yli kolminkertainen Suomessa nyt rakennettuun tuulivoimakapasiteettiin (2044 MW) nähden.

STY seuraa tuulivoimahankkeiden määrää vuosittain. Hankkeiden määrä on nyt pitkälti sama kuin vuosi sitten. Megawateissa mitattuna kapasiteettimäärä on kuitenkin kasvanut viime vuodesta reilusti, koska aiemmin hankkeiden koko on laskettu vain minimihankekoon mukaan.

Tänä vuonna listan toteuttaja käytti hankkeiden maksimikokoa. Viime vuoteen verrattuna listalta on valmistunut hankkeita ja siitä on karsiutunut hankkeita, joiden kehittämistä ei jatketa. Uusia hankkeita tulee myös järjestön mukaan jatkuvasti vireille.

Suomen tuuliresurssilla olisi mahdollista tuottaa puhdasta sähköä enemmänkin. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion (2017) mukaan Suomen tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuottaa vuosittain jopa 300 TWh sähköä, jos parhaat tuotantopaikat ja uusin teknologia hyödynnetään. Määrä kattaisi noin kolmen Suomen vuosittaisen sähköntarpeen.

Kuva: STY