Nokian Siilasmaa patistaa tekoälyyn

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa näkee Suomen tekoälytilanteen huolestuttavampana ja patistaa yrityksiä nopeaan reagointiin asiassa. Siilasmaa oli mukana konsulttiyritys EY:n tekoälyn ja koneoppisen selvityksessä. Hän on koulinut myös suuryritysten ja valtioiden ylintä johtoa tekoälyn saloihin.

Tutkimuksesta ilmenee, että tekoälyn ja koneoppimisen vaikutukset yritysten liiketoimintaan kasvavat merkittävästi seuraavan 10 vuoden sisällä. Peräti 60 prosentissa suomalaisyrityksistä on jo lähdetty ensimmäisiin kokeiluihin, ja ”melko paljon joillakin alueilla” -kokeiluja oli tehnyt 16 prosenttia yrityksistä.

’’Vain toimimalla muita nopeammin voi saavuttaa kilpailuetua. Ymmärryksen ja omien kokeilujen puuttuessa asia ei ole monissa yrityksissä vielä noussut riittävän korkealle hallitusten ja operatiivisen johdon prioriteettilistoilla. Suurimmaksi esteeksi yrityksissä mainittu osaamisen puute on sen sijaan helppo ratkaista: järjestäkää koulutusta’’, kehottaa selvityksen teossa mukana ollut Risto Siilasmaa.

Kokeiluinnokkuudessa löytyy kuitenkin eroja: pörssiyritykset ovat selvästi listaamattomia yrityksiä edellä. Listaamattomista vain 8 % kertoi tekoälyn ja koneoppimisen olevan kokeilussa joko melko paljon tai laajamittaisesti, kun taas listatuista yrityksistä peräti kolmanneksessa (32 %) on vähintäänkin melko paljon kokemusta tekoälystä ja koneoppimiskokeiluista.

Tällä hetkellä tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään sisäisistä toiminnoista eniten liiketoiminnan tehostamisessa. Jatkossa tarkoituksena on tehostamisen lisäksi suunnata katse vahvemmin liiketoiminnan laadun parantamiseen.

– Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ovat selvästi edenneet suomalaisyrityksissä. Suunta tulee tutkimuksen valossa myös jatkumaan’’, sanoo konsulttiyritys EY:n vastaava partner Antti Hakkarainen.

EY suunnitteli tekoälyä ja koneoppimista kartoittaneen tutkimuksen yhteistyössä Nokian hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan kanssa. Siihen osallistui yli 100 vastaajaa suomalaisyhtiöiden hallituksista ja operatiivisesta johdosta helmi-maaliskuun 2018 aikana.

LISÄÄ: EY:n tekoälys- ja koneoppimisen selvitys (LINKKI, pdf)