Teknologiaviennin kasvu vahvaa – silti hidastumassa

Suomalaisen teknologiateollisuuden suhdannetilanne on uusimpien tilastojen mukaan edelleen vahva, ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä ja kesällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Huolta aiheuttaa kuitenkin, että kasvu näyttäisi hidastumisen merkkejä. Tosin suuret tilaukset heiluttelevat lukuja kuukaudesta toiseen.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelu kertoo, että uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät korkealla tasolla alkuvuodesta. Viime aikoina muutokset ovat kuitenkin olleet suuria kvartaalista toiseen, mikä johtuu etenkin laivatilauksista ja uusista pitkäkestoisista palvelusopimuksista.

Tiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi–maaliskuussa euromääräisesti 20 prosenttia vähemmän kuin edellisellä kvartaalilla, mutta 17 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Yrityksistä 54 prosenttia raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen loka–joulukuun jälkeen, 38 prosenttia vähentyneen ja 8 prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa prosentin verran suurempi kuin joulukuun lopussa ja 24 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa. Yrityksistä 59 prosenttia raportoi tilauskantansa vahvistuneen joulukuun jälkeen, 31 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan.

Teknologiateollisuudessa oli maaliskuun lopussa henkilöstöä noin 302 000 eli 5 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Suurin osa yrityksistä palkkasi alkuvuonna lisää tai piti henkilöstömääränsä ennallaan, mutta osalla yrityksistä oli vähentämisen tarvetta.

Teknologiateollisuuden mukaan yritysten tilanne on ainakin toistaiseksi hyvä, mutta kasvua varjostavat laajeneva työvoimapula, kansainvälisen talouden epävarmuudet ja taantuman jälkeen supistunut tuotantokapasiteetti. Lisäksi kiri kilpailijamaihin on edelleen kesken.

Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas laskee, että Suomen talouden pitäisi kasvaa ensi vaalikauden lopulle saakka kolmen prosentin vuosivauhtia, jotta saisimme muut euromaat kiinni talouden kehityksessä. Laskelman taustalla on Kansainvälisen valuuttarahaston arvio euromaiden talouskasvusta.

Koneet vetävät – elektroniikassa jo tasaista

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli viisi prosenttia viimevuotisesta.

Uusien tilausten ja tilauskannan arvo pysyivät korkealla tasolla tammi-maaliskuussa, mutta vaihtelevat nopeasti kuukaudesta toiseen.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kuitenkin vain hieman viimevuotisesta eikä tilauskantakaan anna uusia kasvunmerkkejä.

Uusien tilausten että tilauskannan arvo oli elektroniikassa ja sähköteollisuudessa tammi-maaliskuussa 2018 viimevuotista korkeammalla. Tosin luku oli kolme prosenttia vähemmän kuin viime loka-joulukuussa.

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Teknologiateollisuus arvioi olevan keväällä ja kesällä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilöstöä alalla oli maaliskuun lopussa noin 39 000.

Ohjelmistot ja verkkobisnes kasvaa

Ohjelmisto- ja it-palveluyhtiöiden liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli edelleen neljä prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 12,4 miljardia euroa.

Tietotekniikka-alan kasvu on jakaantunut epäyhtenäisesti viimeisen vuoden aikana. Kun ohjelmistojen ja tietojenkäsittelypalvelujen myynti kasvoi viime vuonna kaikkiaan kuusi prosenttia, palvelinkeskusten ja verkkoportaalien liikevaihto kasvoi yhteensä 18 prosenttia.

Tietotekniikka-alalla tilausten kehitys oli tammi-maaliskuussa vahvempi kuin viime vuoden jälkipuoliskolla. Tilauskannan koko-naisarvo kääntyi uudelleen kasvuun.

Tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 60 prosenttia enemmän. Ja lisäksi suomalainen peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset eivät ole mukana tässä tiedustelussa.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 17 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Tilauskanta vahvistui neljä prosenttia vuoden 2017 maaliskuuhun verrattuna.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä ja kesällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  Henkilöstöä alalla oli maaliskuun lopussa noin 63 100.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 2/2018 (LINKKI, pdf)

Kuva: ABB

Päivitetty 27.4.2018