Yli 11 000 digiosaajalle uusi työpaikka

Suomalainen  teknologiateollisuus tarvitsee alalle yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä, kertoo alan tekemä selvitys. Pelkästään digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan osaajia tarvitaan tulevien neljän vuoden aikana noin 11 400.

Teknologiateollisuus ry selvitti jäsenyritystensä osaamis- ja osaajatarvetta kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Kyselyyn vastasi noin 350 yritystä, joiden osuus koko Suomen teknologiateollisuuden henkilöstöstä on 34 prosenttia.

Osaajien saatavuus on kasvava haaste kaikenkokoisille yrityksille ja muodostaa uhan Suomen talouskasvulle. Tänään julkaistu 9 ratkaisua Suomelle -raportti kiteyttää Teknologiateollisuuden toimenpide-ehdotukset koulutusjärjestelmälle ja muuttuvan työn haasteisiin.

Teknologiateollisuuden tuoreen selvityksen mukaan teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Yksinomaan ict-osaajien tarve on neljässä vuodessa noin 11 400, joka kumpuaa uusien robotti, IoT- ja muiden digitaalitekniikoiden tulosta kaikille teollisuudenaloille.

Uuden selvityksen perusteella esimerkiksi robotiikka, IoT, koneoppiminen ja tekoäly, tehdasautomaatio, ohjelmointi, data-analytiikka ja palvelumuotoilu ovat kasvava osa teknologiateollisuuden osaajien uutta työtä. Tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa tehtävissä.

Kasvavaan osaaja- ja osaamisvajeeseen vastaaminen on keskeistä koko maalle, koska teknologiateollisuus luo puolet Suomen viennistä, Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen korostaa. ”Ilman ripeitä toimia Suomi jää kelkasta.”

Ammatillinen koulutus tarvitsee lisäpanostuksia. Myös Lisä- ja muuntokoulutus tulee ottaa Teknologiateollisuuden mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtäväksi tutkintokoulutuksen rinnalle ja osaamismoduulit ja tutkinnon osat tulee sisällyttää osaksi korkeakoulujen rahoitusmalleja.

Lisäksi Teknologiateollisuus haluaisi lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Kotimaiset ikäluokat eivät tule heidän mukaan yksin riitä vastaamaan tulossa olevaan osaajavajeeseen.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden Koulutus ja osaaminen -linjaus 2018, kiteytys (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Ruotsalainen Saab laajentaa Suomen toimintojaan perustamalla Tampereelle uuden teknologiakeskuksen – Saab Technology Centerin (STC). Yritys palkkasi jo viime vuonna  insinöörejä ja investoi laboratorioon.