Lohkoketjutarra suojaa sijaintia paljastamatta

Uudenlainen lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän tunnistetarran avulla voidaan suojella arvotavaroita niiden sijaintia paljastamatta. Tuotteen on kehittänt VTT yhdessä sveitsiläisen Streamrin kanssa.

Vielä prototyyppitasoisen tunnisteen käyttökohteina voivat olla esimerkiksi huippuelektroniikka, jalokivet ja kaviaari. Tunnistetarra on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä.

Ensimmäisen kerran uuden tarran prototyyppiä esiteltiin viime viikolla lohkoketjutoimijoiden Consensus-tapahtumassa. New Yorkissa.

Tunnisteen toiminta riippuu tavaran omistajan ja kuljetusyrityksen tekemästä, lohkoketjuteknologian mahdollistamasta älysopimuksesta, jossa määritellään kuljetuksen ja säilytyksen ehdot sekä maksut.

Tägin prototyyppi (valkoisena) on kiinni lukittavassa tavarankuljetuslaatikossa, Jos laatikon avaa muualla kuin sille määritellyssä sallitussa paikassa, niin siitä aiheutuu hälytys.

Älysopimuksen ehtojen valvomista varten tunnistetarraan eli tägiin on upotettu erilaisia älysensoreita, jotka mittaavat mm. paikkaa, kiihtyvyyttä ja lämpötilaa. Lohkoketjutekniikalla toisilleen vieraat toimivat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti ja luotettavasti.

Tuotteen omistaja ei esimerkiksi näe tavaran tarkkoja kuljetustietoja, ellei ehtoja rikota. Data käsitellään joko salatusti tai sen voi hoitaa kolmas osapuoli, kuten Streamr, joka tarjoaa alustan datan ja älysopimusten esittämiseen ja käsittelyyn.

”Tulevaisuudessa tällaisille arkielämää helpottaville tulevaisuuden verkkosovelluksille, jotka rakentuvat hajautetun teknologian ja älysopimusten pohjalle, on nähtävissä enemmänkin kysyntää. Vastaavia järjestelmiä on jo testailtu terveysalan tarpeisiin”, kertoo tutkija Visa Vallivaara VTT:ltä.

Tuotekonsepti on kehitetty Tekesin – nykyinen Business Finland – rahoittamassa Towards Digital Paradise -projektissa, jossa VTT on panostanut älysopimuslogiikkaan ja tunnistetarraan.

Tunnistetagin kehittämisen taustalla on Tekesin  strateginen tutkimusavaus The Naked Approach, jossa tutkitaan digitaalisuuden ja käyttäjärajapintojen sulautumista osaksi jokapäiväistä ympäristöämme. ’

Projektissa ovat VTT:n ja Streamrin lisäksi mukana Tampereen Teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Demos Helsinki, Nokia, Skandal Technologies, Nextfloor, Premix Oy ja Napapiiri Hub.

TAUSTAA: Sveitsin Zugin ”kryptolaaksossa” toimiva Streamr Network AG perustettiin Helsingissä alun perin nimellä Data In Chains. Viisi vuotta sitten julkaistu työkalu sisäiseen algoritmiseen kaupankäyntiin oli yrityksen ensimmäinen tuote. Streamrin ydintiimillä on kokemus finanssialalta, esimerkiksi kvantitatiivisesta ja algoritmisestä kaupankäynnistä ja kaupankäyntiohjelmistojen kehityksestä.