Raportti: Suomi tekoälyaikaan osaamisrahalla

Tekoäly muuttaa tulevaisuudessa laajasti työelämää ja siellä tarvittavia taitoja useimmissa ammateissa. Arviolta noin miljoonan työikäisen ihmisen osaamista on kehitettävä. Siksi jokaiselle työikäiselle on luotava koulutuksen mahdollistava osaamistili tai -seteli, esitetään Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa tekoälyraportissa.

Ehdotukset ovat osa Osmo Soininvaaran johtamaa tulevaisuuden tekoälyn suuntia selvittänyttä työryhmää, joka luovutti tänään raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Raportti esittelee kaikkiaan neljä näkökulmaa tekoälyajan työhön: kasvu- ja työllisyysvaikutukset, työmarkkinoiden toiminta, oppiminen ja osaaminen sekä etiikka. Raportti sisältää 28 politiikkasuositusta.

Työryhmän ehdottamalla osaamistilillä tai -setelillä työntekijä voisi hankkia tarvitsemaansa koulutusta koulutuspalvelujen tarjoajilta ja näin kehittää osaamistaan. Työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta kantaisivat vastuun yhdessä työvoiman osaamisen päivittämisestä.

’’Koulutuksen kysyntälähtöiselle kehittämiselle raportissa esitetty osaamistili tarjoaisi mielenkiintoisen mahdollisuuden’’, ministeri Lintilä sanoo.  Samalla Suomeen syntyisi koulutuskysynnän ylläpitämänä koulutusmarkkinat.

Myös työttömät, työelämän ulkopuolella olevat työikäiset ja yrittäjät olisivat kouluttautumisoikeuden piirissä.

Jotta tekoäly saisi aikaan talouskasvua, työmarkkinoiden toimivuus korostuu entisestään.  Työryhmän mukaan tarvitaan toimenpiteitä, jotka edistävät työssä olevien ihmisten siirtymistä heidän osaamistaan paremmin vastaaviin ja tuottavampiin tehtäviin ja työpaikkoihin. Näin työpaikkoja vapautuu myös työmarkkinoille tuleville.

Työvoiman liikkuvuutta voisi tukea esimerkiksi tekoälyn toteuttamalla sopivien avointen työpaikkojen vahdilla. Lisäksi työnvälitystoimenpiteiden suuntaaminen työttömien ohella jo työssäkäyville olisi tarpeellista.

Raportti osa valtion tekoälyohjelmaa. Uusinta raporttia on kirjoittanut työryhmä, jossa on ollut mukana talouden ja työn eturivin tutkijoita, johtavia virkamiehiä sekä työmarkkinaosapuolten asiantuntijoita.

Ohjausryhmän alaisuudessa on työskennellyt viisi alatyöryhmää, joista puheenjohtaja Soininvaaran vetämä Työn ja yhteiskunnan muutos -työryhmä on ollut yksi.

Raportti on osa ministeri Lintilän asettamaa Suomen Tekoälyohjelmaa, jota Pekka Ala-Pietilä vetää. Tavoitteena on viedä Suomi maailman johtavien maiden joukkoon tekoälyn soveltamisessa eli tuoda tekoäly osaksi jokaisen suomalaisen arkea: tekoäly on uusi sähkö.

Lisää: Tekoälyajan työ -raportti (LINKKI, pdf)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!