Piifotoniikka uudeksi kilpailuvaltiksi

Tutkimuskeskus VTT vauhdittaa Tampereen teknillisen yliopiston ja yritysten kanssa suomalaisten piifotoniikkatuotteiden kehittämistä ja kaupallistamista.  Tavoitteena on tuottaa piifotoniikasta liikevaihtoa Suomeen yli 15 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä ja yli 100 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä.

Fotoniikan integrointi on globaali trendi, ja suomalaisilla yrityksullä on VTT:n mukaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös maailmalla. Uuden tekniikan avulla voidaan kehittää entistä pienempiä, tehokkaampia ja edullisempia tuotteita, joissa optisia signaaleja käytetään tarkkoihin mittauksiin, laserkuvantamiseen tai nopeaan tiedonsiirtoon.

VTT:n johtamassa RAPSI (”Ramping up silicon photonics business in Finland”) -hankkeessa kehitetään piifotoniikkaa ja sen tuomista eri sovelluksiin. Piifotoniikka on myös osa Suomen elektroniikkateollisuuden uudistumista.

”Piifotoniikkaa hyödynnetään pian samaan tapaan kuin sähköisiä mikropiirejä, jotka korvasivat erilliset transistorit ja elektroniputket 1960-luvulta alkaen”, sanoo projektin vetäjä Timo Aalto.

Teknologian tarjoamia etuja ovat muun muassa alhainen optinen häviö, polarisaatioriippumattomuus, tiheä integrointi ja edullinen sarjatuotanto. TTY kehittää piisiruille integroitavia valonlähteitä.

”Piifotoniikan avulla voidaan korvata erillisistä komponenteista koottavat moduulit piisiruille integroiduilla optisilla mikropiireillä”, Aalto kertoo.

Niistä voidaan tehdä hänen mukaansa esimerkiksi kaasut älykkäästi tunnistavia antureita, lääketieteelliseen kuvantamiseen kykeneviä pieniä piisiruja, autonomisten järjestelmien navigointilaitteita, energiatehokkaita tiedonsiirtoratkaisuja datakeskuksiin sekä kvanttioptisia laskenta- ja salausjärjestelmiä.

Business Finlandin osittain rahoittamaan RAPSI-innovaatiohankkeeseen kuuluu VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) julkinen tutkimushanke sekä useita suomalaisten yritysten vetämiä teollisuushankkeita. VTT koordinoi avoimen piifotoniikkateknologia-alustan kehittämistä.

Hanke sisältää Rockley Photonicsin, Vaisalan, Okmeticin ja VTT Memsfabin omia teollisuushankkeita. RAPSI-konsortioon kuuluvat myös Beneq TTM Technologies ja Noptel. Yritykset kehittävät hankkeessa uusia piifotoniikan valmistusmenetelmiä ja omia piifotoniikkatuotteitaan.

Micronovan puhdastilat ovat elinehto

Suomessa piifotoniikkaa kehitetään etenkin Espoon Otaniemen Micronovan puhdastilassa, joka palvelee perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen lisäksi kaupallista tuotantoa.

Piifotoniikka on noussut jopa Micronovassa eräänlaiseksi teknologiaveturiksi, mutta samoja puhdastiloja voidaan käyttää myös muidenkin teknologioiden hyödyntämiseen.  Micronovan puhdastilat ova myös monien suomalaisten yritysten käytössä.

Kuvat: VTT ja Micronova

Lisää: Mems Fab (LINKKI) ja aiemmat fotoniikkauutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/