Digitekniikka avuksi liikkumiseen – 100 miljoonaa euroa kehitykseen

Business Finland käynnistää uuden liikkumista ja logistiikkaa edistävän Smart Mobility -ohjelman. Vuoteen 2022 jatkuvassa ohjelmassa aktivoidaan suomalaisyrityksiä hyödyntämään digitekniikan luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Ohjelman rahoitus on noin 50 miljoonaa euroa ja kokonaisbudjetti asiakasrahoituksen kanssa noin 100 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuisesti liikennemarkkinoiden koko on noin 6500 miljardia euroa vuodessa, Suomessa noin 30 miljardia. Markkinat ovat voimakkaassa murroksessa; autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat alan liiketoimintamalleja.

Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat alaa muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, droni-lennokkien ja uudenlaisten kulkuneuvojen myötä. Ohjelma tavoittelee merkittävien toimijoiden tuloa Suomeen hyödyntämään toisaalta olemassa olevia testialustojamme ja toisaalta edistämään uusien innovatiivisten yhteistyökuvioiden syntyä.

”Koko liikkumisen alue on globaalissa murroksessa, jonka myötä Suomella on mahdollista ottaa näkyvää edelläkävijän roolia uusien liiketoimintamallien, digitaalisten teknologioiden ja tekoälyn avulla’’, kertovat Business Finlandin Hanna Marttinen-Deakins ja Mika Klemettinen.

Kun nämä vahvuudet hyödynnetään avoimen data- ja alustatalouden elementtejä soveltaen, voidaan heidän mukaan tuoda kansainvälisille markkinoille kiinnostavia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka haastavat ketteryydellään ja innovatiivisuudellaan suuremmatkin toimijat.

Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta. Kansainvälistyminen kohdistuu ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Smart Mobility -ohjelman teemat

  • Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
  • Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
  • Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tiukkenevat päästörajat ja jopa alittaa ne, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Kuvituskuva: Bosch ja verkottunut auto.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran kuukaudessa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!