Selvitys: VTT oli neljänneksi aktiivisin tutkija Horizon 2020-ohjelmassa

VTT sijoittui neljänneksi European Research Rankingin tuoreimmassa tilastossa, jossa selvitettiin organisaatiot, jotka ovat olleet aktiivisimpia EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa. VTT nousi nyt aiemman vertailun sijalta 21 neljänneksi.

VTT:n pitkäjänteinen yhteistyö eurooppalaisissa tutkimusohjelmissa edistää myös EU-rahoituksen saamista Suomeen. VTT on kotiuttanut tutkimusrahoitusta Horizon 2020:n ohjelmasta vuosina 2014−2018 123 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 17 prosentinn osuutta Suomeen saadusta EU:n Horisontti-rahoituksesta.

Toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT

European Research Rankingin vertailussa käytettäviä muuttujia ovat muun muassa organisaation arvostus tutkimuskumppanina Horizon 2020-yhteishankkeissa, EU-rahoitettujen projektien lukumäärä sekä organisaation tutkimustoiminnan monipuolisuus.

”VTT:llä on vahva innovaatio-osaajan maine Euroopassa. Olemme haluttu kumppani EU:n tutkimusekosysteemissä.”, kertoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Uudessa arviossa vertaillaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen rahoitusta, projektien onnistumista ja suorituskykyä, verkostoitumista ja yhteistyötä.

European Research Ranking poikkeaa muista tutkimusorganisaatioiden vertailuista siinä, että vertailussa painotetaan ennen kaikkea onnistumista rahoitushauissa ja kykyä toimia menestyksekkäästi yhteisissä EU-tutkimushankkeissa.

Tutkimushankkeissa paino on alan huippuorganisaatioita sisältävissä projekteissa. Tunnetuimmat ranking-vertailut, kuten esimerkiksi Shanghai- ja Leiden-ranking painottavat julkaisujen keräämiä viittauksia, huippulehdissä ilmestyneiden artikkelien osuutta sekä yliopiston saamia Nobel- ja Fields-palkintoja (Shanghai-ranking).

Kolmas tunnettu vertailu, World University Rankings, on näitä huomattavasti laajempi, mutta mukana siinä ovat vain yliopistot. European Research Ranking ei sen sijaan erottele yliopistoja ja tutkimuslaitoksia toisistaan, vaan kaikki tutkimusorganisaatiot ovat vertailussa samalla viivalla.

Lisää: European Research Ranking -selvitys (LINKKI)

Kuvat: VTT