Näistä kolmesta teknologiajohtajat ovat kiinnostuneita

Tekoäly ja erityisesti neuroverkot ja syväoppiminen ovat suomalaisten teknologiajohtajien mielestä kiinnostavimpia tulevaisuuden teknologioita. Kolmen kärkeen sijoittuvat uudessa CTO-kyselyssä, myös kiertotalous ja uudet akkuteknologiat. Alustavat tulokset julkistettiin eilen järjestetyssä CTO-foorumissa.

Suomalaisten teknologiayhteisöjen tekemän CTO-kyselyn teemana olivat tänä vuonna radikaalit teknologiat. Kyselyssä kartoitettiin yleisesti kiinnostavimpia uusia teknologioita sekä sitä, millä alueilla Suomella olisi mahdollisuuksia nousta maailman kärkeen sekä mihin teknologioihin valtion ja tutkimuslaitosten olisi syytä suunnata T&K-investointeja.

Vuodesta 2010 tehtyyn kyselyyn vastasi tällä kertaa 70 suomalaista teknologiajohtajaa, mukaan lukien suurin osa 20 suurimmasta T&K-panostajasta.

”Vastaukset ennustavat kasvua ensi vuodelle sekä tuotekehitysinvestoinneissa että rekrytoinneissa”, kiteyttää Spinversen hallituksen puheenjohtaja Pekka Koponen. ”Kaikista Suomessa tehdyistä tutkimus- ja kehitysinvestoinneista vastaajia edustavien yritysten osuus on lähes 90 prosenttia.”

CTO-kyselyn ovat yhteistyössä toteuttaneet Business Finland, Teknologiateollisuus sekä innovaatiokonsulttiyritys Spinverse. Sen pohjana on käytetty Risto Linturin ja Osmo Kuusen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle toimeksiantona tekemää laajaa raporttia (LINKKI, pdf), jossa on kartoitettu yhteiskunnan toimintamalleja muuttavia radikaaleja teknologioita (Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018 – 2037).

Uudet teknologiat vaativat uudenlaista osaamista. Tekoäly eri sovelluksineen erottui toimialasta riippumatta vastaajien mielestä kiinnostavimmiksi teknologian alueeksi.

Kolmen kärkeen mahtuivat myös kiertotalous ja uudet erotustekniikat sekä akkujen ja kondensaattorien nopea kehitys. Vastaajat toivat myös itse esiin uusia teknologioita, kuten älykäs tuotannonohjaus, automaattiset ja autonomiset työkoneet sekä ligniinipohjainen kemia ja materiaalit.

”AI tulee vaikuttamaan useimpien yritysten liiketoimintaan lähitulevaisuudessa, mikä näkyy myös yritysten innostuksena lisätä osaamistaan tällä alueella. Business Finlandin ohjelmista rahoituskysyntä on ollut suurinta juuri AI Business –ohjelmassa. Toisella sijalla on myös tässä kyselyssä esille noussut bio- ja kiertotalous”, sanoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila Business Finlandista.

Kyselyssä hyödynnettiin Spinversen ja suomalaisen start-up-yrityksen Viiman luomaa digitaalista innovaatioalustaa, jossa raportin kymmenen teknologia-aluetta ja sata radikaalia teknologiaa tuotiin pelillisessä, helposti lähestyttävässä muodossa teknologiajohtajien arvioitavaksi.

”Jatkossa alustan suunnitellaan toimivan pysyvänä ja laajenevana ideointifoorumina eri alojen teknologiavaikuttajille”, Pekka Koponen mainitsee.

Lisää panoksia tutkimukseen

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämisinvestoinneissa on Suomessa tapahtunut heiveröistä kasvua kuuden vuoden yhtämittaisen laskun jälkeen. Hallituksen myöntämä vuosittainen 100 miljoonan euron lisärahoitus innovaatioille on myös pieni askel oikeaan suuntaan.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola korostaa kuitenkin edelleen, että BKT:hen suhteutettuna Suomessa kannustetaan edelleen yritysinvestointeihin kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

“Näistä pienistä toivonpilkahduksista huolimatta kaikki talousennusteet viittaavat siihen, että ajat ovat huononemassa. Ainoa järkevä tapa valmistautua siihen on investointiympäristön tekeminen houkuttelevammaksi ja julkisen puolen TKI-investointien nostaminen uudelle tasolle. Tuotekehitys on nyt entistäkin tärkeämpää kun kaikki yritykset digitalisoivat toimintaansa.”

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!