Tekoälytoteutuksissa vaarana on jäädä lähtötelineisiin

Pohjoismaiset yritykset suhtautuvat tekoälyyn konsulttiyritys Bostonin mukaan ulkomaisia kilpailijoitaan optimistisemmin. Silti vaikka into on kova, liian moni pohjoismainen yritys jää silti tekoälyn kanssa lähtötelineisiin, arvioi konsulttiyritys selvitykseen.

Kansainvälisen konsulttiyritys The Boston Consulting Groupin (BCG) selvityksen mukaan Pohjoismaat erottuvat siinä, että täkäläisissä yrityksissä uskotaan tekoälyn vaikuttavan työntekijöihin pääasiassa positiivisesti.

Pohjoismaissa tekoälyn käyttöä ei nähdä pelkästään tapana säästää, vaan aitona mahdollisuutena kasvuun. Konsulttiyrityksen raportin mukaan pohjoismainen into ei kuitenkaan tarkoita, että tekoälyn käyttöönotto olisi riittävän pitkällä.

Vaikka tekoäly herättää suomalaisissakin yrityksissä innostusta, se ei siirry osaksi liiketoimintaa. Riski sille, että muutoksessa jäädään taka-alalle, on BCG:n mukaan suuri.

”Jos suomalaisissa yrityksissä ei päästä nopeammin suunnitelmista toimiviin käytännön toteutuksiin, riskinä on, että kilpailijat maailmalla ajavat ohi. Näin kävi esimerkiksi verkkokaupan kanssa, ja sillä oli kauaskantoiset vaikutukset”, sanoo toinen raportin kirjoittajista, konsulttiyrityksen BCG:n partneri Santeri Kirvelä.

Syy lähtötelineissä junnaamiselle on Kirvelän mukaan se, että useasti yritykset keskittyvät alun alkaenkin vääriin asioihin. Konsulttiyrityksen resepti yrityksille tiivistyy kolmeen neuvoon: tavoittele suurta, aloita pienestä, laajenna vauhdilla. Eli kun merkittävä liiketoimintaongelma on selvillä, tekoälyn hyödyntämistä ratkaisuna kannattaa testata ensin pienessä mittakaavassa.

Pienemmän mittaluokan kokeilulla on tarkoitus havainnollistaa sitä, miten myös suuri ongelma voitaisiin ratkaista datan avulla. Kun kokeilu tuottaa tuloksia, tekoälyn käyttö kannattaa nopeasti skaalata suuremmaksi, jolloin siitä saadaan jo merkittävä hyöty liiketoiminnalle.

Melkein kaksi kolmesta (62 %) pohjoismaisesta yrityksestä odottaa tekoälyn tuovan muutosta liiketoimintamalleihin seuraavien viiden vuoden aikana. Odotukset ovat murroksessa, sillä vain 19 % yrityksistä kokee tekoälyn jo muuttaneen liiketoimintamalleja viimeisten kolmen vuoden aikana.

Suurin haaste tekoälyn käytön lisäämiselle pohjoismaisissa yrityksissä on raportin mukaan osaajien löytäminen ja rekrytointi. Raportin mukaan oikeiden osaajien löytäminen on sitä hankalampaa, mitä pidemmällä yritys on tekoälyn käytössä.

”Suomessa on liian pieni pooli datan käytön huippuosaajia ja osaamisen laajentaminen vie paljon aikaa. Samaan aikaan kysyntä lahjakkaista tekijöistä on valtava. Tekoälyn osaajien määrää tulisi lisätä Suomessa nopeasti”, Kirvelä sanoo.

Taustaa: The Boston Consulting Groupin (BCG) ”Think Big, Start Small, Scale Fast: The AI Success Recipe for Nordic Companies” -raporttia varten haastateltiin pohjoismaisten yritysten johtoon kuuluvia henkilöitä kesä-elokuussa 2018. Kysely tehtiin verkossa yhteistyössä MIT Sloan Management Review -julkaisun kanssa. Siihen vastasi pohjoismaissa noin 160 yritysjohtajaa eri liiketoiminta-aloilta. Pohjoismaisen kyselyn tuloksia verrattiin raportissa myös vastaavan konsulttiyrityksen globaalin kyselyn tuloksiin, jossa oli mukana yli 3000 vastaajaa 26 eri maasta.

Lisää: Raportti (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!