Uusi viranomaisverkko tukeutuu matkapuhelintekniikoihin

Viranomaisten Virve-radioverkon tilalle suunnitellaan uutta laajakaistaista viestintäpalvelua, joka parantaisi esimerkiksi onnettomuustilanteessa viranomaisten tilannekuvaa ja mahdollistaisi  videokuvan lähettämisen. Uusi ratkaisu nojaisi matkapuhelinverkkoihin ja nykyisestä Tetra-pohjaisesta Virve-radioverkosta luovuttaisiin siirtymäkauden jälkeen.

Uuden viranomaisten viestintäpalvelun tarjoamisessa hyödynnettäisiin kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja, mutta palveluoperaattorina toimisi edelleen valtion omistama Suomen Erillisverkot Oy, joka kilpailuttaisi verkko-operaattoriksi teleyrityksen.

Kilpailutuksen voittaneen teleyrityksen verkkoa laajennettaisiin ja vahvistettaisiin, sillä nykyiset teleyritysten kaupalliset verkot eivät sellaisenaan voi vastata viranomaisviestinnän tarpeisiin.Verkon vahvistaminen lisäisi myös kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluita nykyistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Hallitus esittää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamista, jotta viranomaisten viestintäpalveluiden välittämuisessä voitaisiin  hyödynnettää kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja.

Lakimuutoksilla turvattaisiin myös viranomaisliittymien palvelun saatavuus ja laatu myös verkon ruuhkatilanteissa, jolloin viranomaisten liittymät olisivat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin.Tällä olisi tavallisen käyttäjän viestintäpalvelun laatuun korkeintaan tilapäisiä ja alueellisia vaikutuksia.  Lisäksi viranomaisliittymät voisivat käyttää muita verkkoja, jos kilpailutuksella valittu ensisijainen verkko ei ole käytettävissä.

”Erillisverkoilla on meneillään Virve 2.0 -hanke, jonka ensivaiheessa toteutetaan turvallisuuskriittisille toimijoille etuoikeutettu mobiililaajakaistapalvelu. Etuoikeus tarkoittaa, että Virve-käyttäjien palvelun saatavuus ja laatu varmistetaan myös verkon ruuhkatilanteissa, jolloin esimerkiksi viranomaisten liittymät ovat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset massatapahtumat, joissa verkon ruuhkautuminen on tyypillistä,” Virven liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist kertoo.

Hallituksen esitystä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Laajaan taustatyöhön on osallistunut Virve-verkkoa käyttäviä viranomaisia ja teleyrityksiä.

Lisää: Aiemmat Virve-uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Taustaa: Virve-verkko

  • Nykyinen viranomaisten nopean viestinnän mahdollistava mobiili Virve-verkko on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen ja sillä on noin 40 000 käyttäjää.
  • Virve tehostaa viranomaisten yhteistyötä, sillä sitä käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.
  • Virve-verkolla on myös viranomaisen puoltamia muitakin käyttäjiä, kuten vapaapalokuntalaisia tai vartijoita.  Uusi laajakaistainen viranomaisten viestintäpalvelu suunniteltaisiin samoille käyttäjäryhmille.
  • Nykyinen Tetra-teknologiaan pohjautuva Virve on käytössä vielä 2020-luvun loppupuolelle saakka. Uuden Virve-palvelun käyttöönotto aloitetaan vuonna 2022.

Kuva: Suomen erillisverkot Oy – Virve / Tetra

Päivitetty 9.11.2018

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018/