Uusi ekosysteemi Suomi-elektroniikalle

Tutkimuskeskus VTT aikoo vauhdittaan uuden elektroniikkateollisuuden ekosysteemin syntymistä Suomeen. Ensimmäinen  innovaatioekosysteemin jäseniä kokoava sidosryhmätapahtuma järjestetään marraskuun lopulla Espoon Otaniemessä.

VTT lupaa kertoa tulevassa tapahtumassa tarkemmin uusimmista suunnitelmista ja investoinneista Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Lisäksi tapahtumassa kuullaan suomlaisten  elektroniikkatoimialan veturi- ja kasvuyritysten puheenvuorot puolijohde- ja fotoniikkatutkimuksesta.

Uuden elektroniikka-alan ekosysteemin kulmakivinä toimivat soveltavan tutkimuksen projektit, jotka keskittyvät erityisesti puolijohde- ja fotoniikkateknologioiden jalostamiseen esikaupalliseen vaiheeseen ja yritysten hyödynnettäväksi.

Avoimeen ekosysteemiin ja sen hankkeisiin mukaan liittyvät yritykset voivat hyödyntää ekosysteemiprojekteissa syntyviä teknologiakehityksen innovaatioita ja tuotteita omassa tuotekehityksessään ja kilpailuasemansa vahvistamisessa kansainvälisillä markkinoilla.

Ekosysteemin tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa digitaalisten sovellusten ja tuotteiden, kuten esimerkiksi IoT-laitteiden ja antureiden kehittäjänä ja tuottajana.

Uuden ekosysteemin toimintaa on käynnistetty jo vaiheittain vuoden 2018 kuluessa aloittamalla muun muassa piifotoniikan ja joustavan elektroniikan kehitykseen keskittyvät yritysyhteistyöprojektit.

Elektroniikkaekosysteemin tutkimus- ja innovaatiotoiminta laajenee VTT:n mukaan voimakkaasti lähikuukausina, kun valmisteilla olevat uudet innovaatiohankkeet käynnistyvät.

Vuoden 2018 aikana käynnistyneiden ekosysteemiprojektien laajuus ylittää jo nyt 15 miljoonaa euroa.

’’Seuraavien kolmen vuoden aikana investoimme vuositasolla useita miljoonia euroja puolijohde- ja fotoniikkateknologia-alustojen soveltavaan tutkimukseen ”, toteaa VTT:n tietointensiiviset tuotteet ja palvelut liiketoiminta-alueen tutkimusjohtaja Mikko Merimaa.

Myös Mikronovan investoinnit puhdastilaympäristön ja laitekannan kehitykseen tukevat perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen lisäksi yritysten tuotekehitystarpeita ja teollista piensarjavalmistusta.

’’Yhteistyössä VTT:n ja piensarjatuotantoon erikoistuneen VTT:n tytäryhtiön VTT Memsfab Oy:n kanssa yritykset voivat minimoida uusien tuotteiden kehitykseen tarvittavan ajan, kustannukset ja T&K-riskit”, jatkaa VTT Memsfab Oy:n toimitusjohtaja Howard Rupprecht.

Lisää: Uuden elektroniikkateollisuuden ekosysteemin seminaarin ohjelma 29.11.2018 , Otaniemi, Innpoli, Espoo (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!