5G-verkkoa valjastetaan tieturvallisuuden parantamiseen

Tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa 5G-Safe-hankkeessa on tutkittu tulossa olevan 5G-verkon mahdollisuuksia tieturvallisuuden parantamiseen. Tutkimusta on tehty Ilmatieteen laitoksen, Destian ja Unikien kanssa. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama Challenge Finland -hanke. Tulossa on myös kansainvälisempi jatkohanke.

Nopean 5G-verkon ja uusien tiedon välitystä tukevien ratkaisujen avulla autoista voidaan kerätä suuria määriä anturi-, video- ja tutkadataa. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tiesääpalveluissa, teiden kunnossapidossa ja robottiautojen hallinnassa. Tietoa voidaan myös välittää eteenpäin lähes viiveettä.

’’Tiedot voidaan kerätä automaattisesti niin, että tämä ei vaadi autoilijoilta mitään toimia. Tekniset valmiudet tähän voidaan varmistaa jo autotehtaalla’’, kertoo erityistutkija Tiia Ojanperä VTT:ltä. ’’ Myös datan jatkokäsittely sekä varoitusten lähettäminen muille tiellä liikkujille onnistuu automaattisesti’’.

Tavoitteena on vähentää onnettomuuksia. Siksi paikalliset tiesääpalvelut ovat yksi keskeinen käyttökohde kerättävälle tiedolle. Reaaliaikaista säätietoa ja varoituksia voidaan tulevaisuudessa välittää autoilijoille suoraan esimerkiksi navigaattoriin.

’’ Uusien ratkaisujen avulla autoilijat saavat erittäin paikallista tietoa, esimerkiksi liukkaasta tien pinnasta seuraavassa mutkassa. Kuljettajat voivat muuttaa reittiään tai ajotapaansa tiedon perusteella’’, Ojanperä sanoo.

Automaattiset säävaroitukset voitaisiin osin toteuttaa jo 4G-mobiiliverkossa, ja niitä otetaankin jo käyttöön pikkuhiljaa. Sen sijaan reaaliaikainen videokuvan tai 3D-näkymien siirto ajoneuvojen välillä vaatii verkolta merkittävästi enemmän kapasiteettia. Nopea 5G-verkko taipuu myös tähän.

’’Yksi käyttökohde ajoneuvovideolle ja 3D-näkymille on hankkeessamme pilotoitu see through -sovellus. Sen avulla esimerkiksi autojonolle ison rekan takana voidaan lähettää videota rekan etunäkymästä. Tämä lisää turvallisuutta erityisesti huonoissa keliolosuhteissa kuten pöllyävän lumen rajoittaessa näkyvyyttä’’, Ojanperä kertoo.

5G-Safe-hankkeessa kehitettyjä palveluita on pilotoitu aidoissa ympäristöissä, muun muassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämällä testiradalla Sodankylässä. Seuraavaksi vuorossa on tulosten kaupallistaminen.

’’Kumppanimme ovat jo kaupallistamassa näitä palveluita’’, sanoo Ojanperä. Myös verkkolaitevalmistajille ja -operaattoreille on myös hyötyä siitä, että 5G-verkolle on jo valmiita käyttökohteita ja tarvetta.

VTT suunnittelee tutkimukselle myös jatkohanketta, jossa 5G-teknologiaan perustuvia ajoneuvoratkaisuja kehittäisiin edelleen. Uuteen hankkeeseen osallistuu kumppaneita myös muualta Euroopasta. Tieturvallisuutta lisääville ratkaisuille ja palveluille on selvästi kiinnostusta myös globaaleilla markkinoilla.

TAUSTAA: Joukkoistamalla tietoa teiden ylläpitoon

5G-teknologia avaa uusia ovia myös teiden hoitopalveluille. Tieverkoston kunnosta saadaan uuden teknologian avulla erittäin tehokkaasti tietoa. Havainnot voivat koskea monenlaisia ylläpitotarpeita lumen aurauksesta tien vaurioihin tai tiellä oleviin esteisiin, kuten myrskyn kaatamiin puihin.

’’Kunnossapitohenkilöstö vastaa tällä hetkellä tiedon keräämisestä itse, ja kiertää tarkistamassa tieverkostoa. Tämä työ vie paljon resursseja. Jos teiden kunnon tarkkailu joukkoistettaisiin kaikille tiellä liikkujille, ylläpito tehostuisi huomattavasti ja myös kustannukset vähenisivät’’, VTT:n Tiia Ojanperä kertoo.

Kattava ja luotettava tieto teiden kunnosta auttaisi Ojanperän mukaan ylläpitotoimien kohdistamisessa. Puutteet havaittaisiin aikaisemmin, ja ne voitaisiin korjata nykyistä nopeammin. Tehokkaamman ylläpidon vaikutukset voisivat heijastua koko tieverkoston kuntoon ja lisätä näin ajoturvallisuutta.

5G-teknologia auttaa tavallisia kuljettajia ratin takana, mutta robottiautoille mullistus on mahdollisesti vielä suurempi. Reaaliaikaisen datan avulla voidaan parantaa automaattiajamisen hallintaa ja muuttaa robottiauton käyttäytymistä suoraan havaintojen perusteella. VTT:n robottiauto Martti on jo testannut näitä mahdollisuuksia muun muassa tien liukkauden ja esteiden havaitsemissa ennakkoon.

Haastavissa olosuhteissa täsmällinen tieto voi osoittautua ratkaisevaksi, ja jopa laajentaa robottiautojen käyttöaluetta. Tällä hetkellä automaattisia ajoneuvoja käytetään lähinnä alueilla, joilla sääolosuhteet eivät aiheuta haasteita. Tulevaisuudessa näin ei tarvitsisi välttämättä olla.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018