Raportti: Tutkimus karkaa nykymenolla Suomesta

Suomi on menettänyt kilpailukykyään viime vuosien kehityksen seurauksena. Laman puritustuksessa  teknologia- ja innovaatiorahoitusta on leikattu ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on heikentynyt. Tämä käy ilmi selvityshenkilön, Aalto-yliopiston professori Erkki Ormalan raportista.

Lisää Suomen patentoinnista ja tutkimusrahoituksesta voit lukea Uusiteknologia-lehden lokakuun numeron artikkelista. Lehti on luettavissa tästä ilmaiseksi (LINKKI).

Suomen vahvuutena on perinteisesti ollut yksityisen ja julkisen sektorin luottamuksellinen yhteistyö (public-private partnership). Tämä on viime vuosina alkanut rapautua, todetaan Ormalan raportissa.

’’Raportin viesti on selkeä. Jotta voimme pysyä kehityksen eturivissä, Suomen asemaa houkuttelevana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sijoittumispaikkana on vahvistettava. On huolestuttavaa, että yritystemme t&k&i-toimintaa on trendinomaisesti siirtynyt ulkomaille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan innovaatiopolitiikan uudistamisen ytimenä tulee olla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen. Siihen tarvitaan nykyhallituksen, mutta erityisesti tulevan uuden hallituksen voimakkaita toimia.

’’Rahoitusta on tärkeää suunnata juuri tällaiseen yhteistyöhön’’, ministeri Lintilä sanoo. Hänen mukaansa yritykset eivät yksinään kykene viemään läpi systeemisiä innovaatioita ilman viranomaisten myötävaikutusta.

Hallitus teki viime syksynä joitakin päätöksiä, joiden tavoitteena on katkaista tutkimus- ja innovaatiorahoituksen laskukierre. Tosin aiemmat leikkaukset ovat olleet sen verran kovia, että muutokset näkyvät hitaasti. Lisäksi panostuksia pidettiin julkisuudessa ja erityisesti alan yrityksissä ja korkeakouluissa edelleen liian pieninä.

Pääministerin johdolla toimiva tutkimus- ja innovaationeuvosto on asettanut tavoitteeksi nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinnit neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

TAUSTAA: Elinkeinoministeri Mika Lintilä kutsui kesäkuussa 2018 Aalto yliopiston professori Erkki Ormalan arvioimaan valtion toimien riittävyyttä ja relevanssia soveltavan tutkimuksen voimavarojen osalta sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n roolia elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa perusteltuja ehdotuksia valtion toimista, joilla nostetaan innovaatiopanostukset kasvu-uralle.

Lisää: Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla, Erkki Ormala, TEM (LINKKI. pdf, 0,8 Mt)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018