Tietokoneistettujen metsäkoneiden data on vajaakäytössä

Suomessa toimivista metsäkoneyrittäjistä lähes kolmasosa ei pidä metsäkoneen keräämää dataa tärkeänä liiketoiminnassaan, selviää TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselyssä. Selvitys on osa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaa FOBIA-hanketta.

Konedata tarkoittaa metsäkoneiden puunkorjuusta tuottamaa tietoa, joka käsittää esimerkiksi ajankäyttöä, puutavaran määrää ja laatua sekä olosuhteita ja sijaintia kuvaavia tietoja. Tietokoneistettuja ja tietoverkkoihin yhdistettyjä metsäkoneita on valmistettu jo pitkään Suomessa.

Kyselyn mukaan 70 prosenttia vastaajista piti konedataa vähintään jossain määrin tarpeellisena liiketoiminnalleen, kun taas 30 prosenttia ei pidä sitä lainkaan tärkeänä. Konedatan hyödyntämättä jättäminen saattaa kertoa ajan tai taitojen puutteesta, tai siitä että sopivia työvälineitä datan tulkitsemiseen ei ole saatavilla.

”Konedatasta saadaan arvokasta tietoa mm. puunkorjuun kustannuksista, mistä on hyötyä työn hinnoittelussa” sanoo hankkeen koordinaattori, erityistutkija Paula Jylhä Luonnonvarakeskuksesta.

Kyselyn mukaan konedataa käytetään kuukausitasolla eniten neuvotteluihin puunkorjuun hinnoittelusta ja hinnoittelun tarkistuksiin. Viikoittain useat vastaajat hyödyntävät dataa koneen ylläpitoon ja kuljettajien ohjeistamiseen. Päivittäin dataa käytetään puunkorjuun suunnitteluun. Vähiten yrittäjillä oli käyttöä konedatalle budjetoinnissa.

”Konedataa käytetään vielä melko vähän yritysten talouden ja resurssien johtamiseen. Tähän tarkoitukseen on olemassa joukko toimivia sovellusohjelmia, joiden avulla pienetkin yritykset voisivat hakea parempaa kannattavuutta.”,kertoo erikoisasiantuntija Arto Kettunen TTS Työtehoseurasta.

Kuva. Konedata hyödyttää sekä metsäkoneen ohjaamossa että sen ulkopuolella. Lähde: TTS Työtehoseura

TAUSTAA: FOBIA on kolmivuotinen hanke, jonka 1,9 miljoonan euron rahoitus tulee EU Interreg Northern Periphery and Arctic –ohjelmasta. Hankkeessa ovat mukana Luken ja TTS:n lisäksi Riveria, Tietohippu Oy, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, SE Skogsentreprenörerna, Inverness College-UHI ja Waterford Institute of Technology. Lisäksi mukana on 11 liitännäispartneria, joihin kuuluvat esimerkiksi suurimmat metsäkonevalmistajat Ponsse, Komatsu Forest ja John Deere Forest sekä suomalaisista tahoista Koneyrittäjien liitto ja Metsäkeskus. Lisää (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!