Pääomasijoittajat uskovat ohjelmistoalan yrityksiin – älyteknologia nosteessa

Yksityisillä pääomasijoitusyhtiöillä on talousalan konsulttiyritys BDO:n tekemän selvityksen mukaan runsaasti kiinnostusta ja odotuksia ohjelmistoalan yrityksiä kohtaan. Peräti 92 prosenttia pääomasijoittajista uskoo ohjelmestoalan sijoitustensa kasvavan lähivuosina. Ja koko ICT-alue sovelluksineen ja älytekniikoineen on hyvässä vedossa.

Teknologiayritysten talousjohtajat odotukset ohjelmistoyritysten, kuten pilvipalveluiden, suhteen ovat korkealla – niiden uskotaan todennäköisimmin tuottavan eniten pääomasijoittajien myönteisiä rahoituspäätöksiä tulevina vuosina. Vuonna 2017 noin 43% kaikista teknologian yritysostoista ja sulautumisista olivat yksityisten pääomayritysten rahoittamia.

Suomessa Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan erityisesti Venture Capital -sijoitukset suomalaisiin yrityksiin ovat painottuneet jo useamman vuoden ICT -sektorin yrityksiin.  Pääomasijoittajien määritelmässä koko ICT-sektori kattaa esimerkiksi ohjelmistot, sovellukset, viestintä- ja tietoteknologian ja elektroniikan.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla lähes 60 prosenttia sijoituksista suuntautui ICT-yrityksiin. Buy-out -sijoituksista suomalaisiin yrityksiin ICT-sektori oli vahvassa nousussa vuoden 2018 alkupuolella ja keräsi yli 20 prosenttia sijoituksista. Suomalaiset yritykset keräsivät kaikkiaan vuoden 2018 alkupuolella yli 135 miljoonaa euroa Venture Capital -sijoituksia ja 480 miljoonaa euroa buyout-sijoituksia.

Ohjelmistoyrityksen kannalta onnistunut myynti pääomasijoitusyritykselle tai sijoitus pääomasijoittajalta vaatii hyvää valmistelua. Yritysten johdon tulee ymmärtää, mitä pääomasijoitusyritys hakee, miten neuvotella optimaalinen rahoituspäätös ja miten tehdä menestyksekästä yhteistyötä pääomasijoitusyrityksen kanssa rahoituspäätöksen jälkeen.

BDO on julkaissut yritysten johdolle Guide for software companies being acquired by Private Equity -oppaan, johon on koottu 10 keskeistä tekijää, joiden avulla yritystä on helpompi markkinoida investointikohteena tai hakea uusia panoksia pääomasijoittajilta.

Lisää:  Guide for software companies being acquired by Private Equity, BDO  (LINKKI)