Eettiset periaatteet tekoälyn hyödyntämiseen

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä ja yhteiskunnassa lisääntyy vauhdilla. Nopea kehitys herättää myös pelkoja ja epävarmuutta esimerkiksi tekoälyn tekemien päätösten oikeudenmukaisuudesta tai algoritmien luotettavuudesta. Siksi alalla tarvitaan myös eettiset säännöt tekoälyn hyödyntämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyajan työ -raportti 2018 (LINKKI, uutinen ja linkki pdf-raporttiin)

Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeessa haetaan myös uusien menetelmien eettisiä perusteita. Ohjelmassa ollaan yritykset mukaan uudenlaisten eettisten periaatteiden pohdintaan. Yksi mukana olevista on ohjelmistoyhtiö Digia, joka on muotoillut jo omat tekoälyn hyödyntämisen periaatteet.

”Tekoäly voi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä alueelta, johon liittyy pelkoja ja huolia, ja tekoälysovellukset voivat vaikuttaa kuin mustilta laatikoilta’’, kertoo Markku Väänänen, AI-kehityshankkeen vetäjä Digialta.

Hänen mukaansa eettisten periaatteiden tarkoitus on varmistaa, että tekoälyn hyödyntämisessä on moraali kohdillaan ja että ihmiset pystyvät paremmin arvioimaan tekoälyn tekemien ratkaisujen vaikuttavuutta.

”Kun eettiset periaatteet on määritelty, pystymme keskittymään tekoälyn avulla saavutettaviin hyötyihin ja samalla voimme olla varmoja, että kokeilut ja toteutettavat ratkaisut ovat eettisellä pohjalla”, Väänänen sanoo.

Kuva: Digian periaatteet tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle julkaistiin Women in Tech -aamiaistilaisuudessa. Uudet eettiset säännöt esitteli Digian Minna Häkämies.

Tekoälyn eettiset periaatteet*

Avoimuus ja vastuullisuus. Mahdollistamme tekoälyn arvioinnin kuvaamalla yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin algoritmien avulla pyritään, millaista aineistoa kerätään ja miksi niin tehdään.

Läpinäkyvyys. Olemme tekoälyn hyödyntämisessä läpinäkyviä ja mahdollistamme saman asiakkaillemme. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tekoälyn pohjalla olevan datan oikeellisuuden selvittämisessä, päätöksenteon perusteiden jäljittämisessä ja pelisääntöjen muodostamisessa tekoälyn hyödyntämiselle

Vaikutusten arvioitavuus. Tuemme tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä ja tuomme esiin työhömme liittyvien valintojen vaikutukset.

Yksityisyyden kunnioitus. Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asiakasyritystemme, kumppaniemme sekä Digian omien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.

*) Digia 7.3.2019