Tekoäly kiinnostaa, mutta koetaan monissa yrityksissä vielä etäiseksi

Lähes puolet Turun alueen yrityksistä ei vielä tiedä miten voisi tekoälyä hyödyntää, mutta 60 prosenttia yrityksistä on jo kiinnostunut aiheesta. Kyselyn perusteella koulutus, konkreettiset esimerkit ja yhteistyönä toteutettavat kokeilut nousevat yritysten toivelistan kärkeen. Yksi tekoälyn ensivaiheen soveltajista on tuoteturvaratkaisun kehittänyt Noccela Oy.

Varsinais-Suomen yrityksille suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 78 prosenttia ilmoitti, ettei sen organisaatiosta löydy tekoälyosaamista. Lähes puolet vastanneista ei myöskään tiedä, miten voisi hyödyntää tekoälyä toiminnassaan.

Kyselyyn vastanneen 201 yrityksen joukosta noin viidennes ilmoitti omaavansa tekoälyosaamista. Toisaalta 45 prosenttia vastaajista koki tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet vieraaksi. Tulosten perusteella yritykset on jaettavissa kolmeen segmenttiin.

’’Ekspertit ovat eturintaman yrityksiä, jotka käyttävät ja kehittävät tekoälyä päivittäisessä työssään. Piloteiksi luokiteltavat yritykset ovat kiinnostuneita ja myös kykeneviä käynnistämään tekoälykokeiluja. Kolmannen ryhmän muodostavat prospektit, jotka eivät vielä ole tiedostaneet miten voisivat tekoälyä hyödyntää, kertoo Varsinais-Suomen tekoälyverkostosta Turku Science Parkissa vastaava Michael Lindholm.

Lindholmin mukaan tuloksista nousee vahvasti esiin tarve esimerkiksi 3–6 kuukauden pituisten kokeilujen toteuttamiseen. Lindholm muistuttaa, että tekoälyn hyödyntäminen ei juurikaan riipu yrityksen toimialasta. Globaalit selvitykset osoittavat, että se on jakautunut hyvin monipuolisesti eri aloille. Monessa tapauksessa kyse on myös yrityksen omasta datasta, jota kannattaa kerätä ja hyödyntää systemaattisesti.

”Tekoälyn hyödyntäminen vaati harjoittelua ja etenemistä pienin askelin, mutta nopeissa sykleissä. Tärkeää on muistaa myös asiakaslähtöinen ajattelu, jossa etsitään ratkaisuja asiakkaiden toistuviin haasteisiin. Noccelalle tärkeää oli myös onnistuminen rekrytoinneissa muutama vuosi sitten, kun Microsoft- ja Nokia-taustaisia teletekniikan osaajia oli runsaasti tarjolla”, kertoo tuotesuojausratkaisua kehittävän Noccelan hallituksen puheenjohtaja Tapani Talvitie.

TAUSTAA: Turku Science Parkin ohella Varsinais-Suomen Tekoälyverkoston AI-tekoälykartoitukseen osallistui Turun yliopisto. Muita yhteistyökumppaneita olivat Yrityssalo, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun Yrittäjät. Kyselyyn saatiin viime loka-tammikuun välisenä aikana yhteensä 208 vastausta, joista 201 edusti yrityksiä. Tulosten pohjalta Turku Science Park kehittää alueen yrityksille suunnattuja tekoälyn hyödyntämiseen tähtääviä palvelujaan.

Kuvituskuva: Myymälöiden tuotesuojausjärjestelmän kehittäjä Noccela on yksi tekoälyä tuotteissaan hyödyntävistä Turun seudun yrityksistä. Ratkaisu perustuu tarkkaan sisätilapaikannukseen ja pystyy tunnistamaan tilanteet, joissa myymälävarkauden todennäköisyys on normaalia suurempi.