Energiaselvitys: Digitekniikka ja aurinkosähkö kiinnostavat

Suomalaisyritykset uskovat voivansa tehostaa energiankäyttöään ja lisäävänsä siihen liittyviä investointeja, selviää Motivan teettämästä kyselystä. Yrityksiä kiinnostavat aurinkosähkö, energiatehokas kiinteistötekniikka sekä uudet tehokkuutta parantavat digitaaliset ratkaisut. IoT:n ja tekoälyn käyttö oli vielä vähäistä.

Valtaosalle yrityksistä toiminnan energiatehokkuus ja ilmastopäästöjen vähentäminen on tärkeää nyt ja jatkossa. Kustannussäästö on merkittävin vaikutin yritysten energiatehokkuusinvestointeihin.

Lähes 60 prosenttia arvioi lähivuosien energiatehokkuusinvestointiensa kohdistuvan kiinteistötekniikkaan. Eniten kiinnostusta löytyy teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan yrityksistä, josta lähes 70 prosenttia aikoo investoida uuteen energiatehokkaaseen kiinteistötekniikkaan.

Aurinkosähkö kiinnostaa kaikkien alojen yrityksiä. Teollisuudessa aurinkosähköä enemmän kiinnostavat hukkalämpöä hyödyntävät suuret lämpöpumput ja energia-alalla ratkaisut, jotka mahdollistavat kysyntäjouston sekä fossiilisista polttoaineista luopumisen.

Kiinnostus aurinkolämpöön ja suoriin tuulivoimainvestointeihin on puolestaan vähäistä. Vain kuusi prosenttia arvioi yrityksen investoivan näihin.

Data-analytiikan hyödyntäminen toiminnan energiatehokkuuden parantamiseen on yrityksissä jo melko yleistä. Yli puolet hyödyntää jo nyt data-analytiikkaa energiatehokkuuden parantamisessa ja 60 prosenttia aikoo jatkossa lisätä sen käyttöä.Vähemmän käytettyjä apuja ovat ainakin vielä teolliseen internetiin pohjautuvat ratkaisut, joita on käytössä lähes kolmasosalla yrityksistä sekä tekoäly, jota hyödyntää vain kymmenen prosenttia yrityksistä.

Tällä hetkellä vain harvat yritykset (14 %) ostavat energiatehokkuutta palveluna, joissa ulkopuolinen toimija toteuttaa investointeja ja toimia energiankäytön tehostamiseksi tai säästämiseksi. Yli puolet vastaajista kokee kuitenkin, että yritys voisi hankkia lähitulevaisuuden energiaratkaisun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Palvelukumppanuus kiinnostaa erityisesti teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan suuria yrityksiä.

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -selvitys toteutettiin ensimmäistä kertaa. Kyselyyn saatiin 193 vastausta teollisuuden, energia-, palvelu- ja kiinteistöalan yrityksistä, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet tehostamaan toimintansa energiankäyttöä vuosina 2017–2025.

Lisää: Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -selvitys. Motiva 2019 (LINKKI, pdf)

Kuva: Aurinkopaneeleja asennettaan kasvavasti varsinkin yrityskiinteistöjen ja teollisuushallien katoille. Kuvassa asennetaan kennoja vakuutusyhtiö Varman pääkonttorin vuonna 2017. Kuvassa Caverionin Janne Kunnela (vas.) ja Miika Susi (oik.). Kuva: Varma