Monta merkkiä lisää näppäimistöön

Nykyisten näppäinasettelujen heikkoudet tunnetaan hyvin, mutta silti näppäimien paikat ovat pysyneet pitkälti samoina. Nyt Aalto-yliopiston tutkijat ovat määritelleet laskennallisia metodeja käyttämällä uudet näppäinpaikat niin, että kirjoittamisesta tulee helpompaa ja miellyttävämpää. Ensimmäisenä tekniikka otetaan käyttöön Ranskassa. Mukana lyhyt video näppäimistöstä.

Aalto-yliopiston johtaman ryhmän luoma algoritmi järjesti merkit automaattisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi AZERTY-standardi sisältää ranskan kielessä yleisiä merkkejä, kuten œ, « » tai É, sekä 60 muuta uutta algoritmin ennustuksen mukaisesti ryhmiin järjestettyä merkkiä, jotka tekevät näppäimistön käyttämisestä aiempaa intuitiivisempaa. Merkit, kuten @ ja /, on siirretty helpommin käytettäviin sijainteihin samoin kuin kaksoiskirjaimet ja aksentit.

”Kun näppäimistöä asetellaan uudelleen, eteen tulee ristiriitaisiakin vaatimuksia”, sanoo Aalto-yliopistossa väitellyt Anna Maria Feit, joka työskentelee nyt Zürichin teknillisessä yliopistossa.

Ranskan hallitus ilmaisi vuonna 2015 huolensa nykyisen näppäimistön kyvyttömyydestä tukea kunnolla ranskan kieltä. Siksi projektin tavoitteena oli luoda uusi standardi, joka tarjoaisi helpon ja nopean tavan käyttää ranskassa tarvittavia symboleja.

Entinen Aalto-yliopiston tutkija, nykyisin Ranskan Inria Lille – Nord Europessa työskentelevä Mathieu Nancel esitteli algoritmin ranskan kielen komitealle ja neuvoi komiteaa algoritmin käytössä. Tuloksena syntyi kehittynyttä algoritmia hyödyntävä uusi näppäimistöstandardi, joka esiteltiin Ranskassa 2. huhtikuuta 2019.

Useimmat maat käyttävät alun perin englannin kieltä varten kehitettyä QWERTY-näppäimistöstandardia, vaikka maiden kielissä olisi usein käytettyjä erikoismerkkejä tai erilaisia välimerkkikäytäntöjä. Feit toivoo, että Ranskalle luotu mallia käyttäisivät tulevaisuudessa muutkin ryhmät.

Uuden AZERTY-näppäimistön perusteet

Kirjaimien (A–Z) sijainnit pysyvät ennallaan, mutta erikoismerkit, kuten aksentit ja välimerkit, siirtyvät ja merkkejä lisätään ranskan kirjoittamisen helpottamiseksi sekä käytettävyyden ja nopeuden parantamiseksi.

Uusi näppäinasettelu helpottaa näppäimistön hyödyntämistä muihin tehtäviin, kuten ohjelmointiin ja muiden Euroopan kielten kirjoittamiseen. Silti uusikin ratkaisu säilyttää ranskalaisille tutun AZERTY-näppäimistöasettelun, mikä helpottaa käyttöönottoa.

Tutkijat analysoivat koneella kirjoitetun nykyranskan merkkien lyöntijärjestyksiä ja sitä, kuinka usein merkkejä käytetään eri yhdistelmissä. Ryhmä analysoi myös ihmisten tapaa kirjoittaa näppäimistöllä. Analyysista saadut tiedot yhdistettiin kattavasta julkisesta kuulemisesta saatuihin tuloksiin, minkä pohjalta ranskalaisille luotiin uusi standardi.

Uuden näppäimistön loi Ranskan standardoimisjärjestö AFNOR. Standardoimiskomitean työskentelyä tukenutta tutkimustoimintaa johti Aalto-yliopiston tutkimusryhmä yhteistyössä MPI for Informatics:n, Inria Lille – Nord Europen ja Zürichin teknillisen korkeakoulun kanssa.

Lisää: Uusi Azerty-standardinäppäimistö  (LINKKI) ja lyhyt video ranskaksi (LINKKI)

Kuva: Aalto-yliopisto/Mikko Raskinen

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!