Etäohjaus leikkaisi kotien sähkönkulutusta

Yli puolet suomalaisista kuluttajista ovat valmiita kolmannen osapuolen verkon kautta tapahtuvaan sähkölaitteiden etäohjaukseen, kertoo VTT:n tekemä selvitys. Etäohjaukseen perustuva sähkön kulutusjousto leikkaisi kulutushuippuja ja voisi tuoda säästöjä kotien energiankulutukseen.

Tulevaisuudessa sähköautot ja uusiutuvien tuotantotapojen, kuten aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen, luovat uusia haasteita sähköjärjestelmälle. Kulutuksen lisääntyminen luo tarpeita laitteiden etäohjaukseen ja sähkönkulutuksen optimointiin.

VTT:n tuoreessa kyselyssä haluttiin selvittää, kuinka kuluttajat suhtautuvat ajatukseen, että kolmas osapuoli ohjaisi etänä heidän laitteitaan. Kyselyyn vastasi 2110 sähkön pienkuluttajaa, joista 57,5 prosenttia suhtautui ajatukseen myönteisesti.

Selvityksessä 49 prosenttia olisi valmis oman kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen, jos se tapahtuisi huomaamatta ja hyödyttäisi myös kuluttajaa itseään. Noin puolet vastaajista suhtautui etäohjaukseen myös epäilevästi.

Huolenaiheina mainittiin muun muassa yksityisyyden ja kontrollin menettäminen, mahdolliset lisäkustannukset, tietoturvariskit, tekniikan toimivuus sekä pelko siitä, että joku muu hyötyy ja kuluttajalle jäävät vain haitat.

Moni koki riittäväksi ohjata itse sähkölaitteitaan, eikä nähnyt tarvetta etäohjaukselle.

Verkon etäohjauksessa erillinen kolmas osapuoli voi säätää älykkäitä sähkölaitteita markkinatilanteen mukaan. Tutkituista suuri osa vastaajista halusi silti myös itse optimoida kulutustaan ja saada tietoa kotinsa kulutuspiikeistä.

Kysely tehtiin verkossa osana VTT:n, Business Finlandin ja suomalaisten yritysten EDES (Energy Data Ecosystems and Services) -tutkimusprojektia marras-joulukuussa 2018. Myös Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto osallistuivat kyselyn jakeluun.

Kuvituskuva: Philipsin led-valaistus