IoT-tiedosta halutaan yhteensopivampaa

Monien nykyisten IoT-sovellusten ongelmana on järjestelmien yhteensopimattomuus. Samaan aikaan yleisen Internetin vahvuus on juuri yhteensopivissa protokollissa ja teknologioissa. Nyt asiaa yritetään ratkaista kansainvälisellä standardoinnilla.

Yhteensopimattomuusongelma johtuen perinteisten IoT-järjestelmien päälle on ollut erittäin vaikeaa tehdä uusia sovelluksia. Samoin datan yhdistäminen useasta IoT-järjestelmästä on ollut hankalaa.

Asian aikoo ratkaista CityIoT-projekti, joka on osa EU:n rahoittama 6Aika-hanketta. Projektissa on mukana Tampereen ja Oulun kaupungit. Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Oulun Ammattikorkeakoulu.

CityIoT -hankkeessa yhteensovitetaan eri IoT -järjestelmistä saatua dataa.

”Arvioituamme joukon vaihtoehtoja, valitsimme FIWARE-teknologian ja sen päälle rakennetun NGSI-yhteensopivuusstandardin työmme pohjaksi’’, sanoo Tampereen yliopistosta Kari Systä.

Teknologian pilotoinnin jälkeen hankkeessa ollaan nyt rakentamassa FIWARE-yhteensopivia demonstraatioita Tampereen ja Oulun kaupungin piloteista. Niitä ovat muun muassa Tampereen katuvalojärjestelmä, sähköbussi ja Talvikankaan koulu Oulussa.

Kaksi juuri käynnistynyttä Tampereen Yliopiston ja VTT:n erillistä EU-hanketta hyödyntävät myös FIWARE-teknologiaa robotiikan ja valmistuksen alueella. Samalla halutaan rohkaista paikallisia yrityksiä käyttämään FIWARE-teknologiaa muun muassa rahoittamalla sovellutusten rakentamista PK-yritysten tarpeisiin.

Toinen tärkeä asia FIREWARE-ekosysteemin kehittymiseen on Euroopan laajuinen yhteistyö älykaupunkirintamalla. Jo nyt FIWARE-teknologiaa sovelletaan SynchroniCity-projektissa. Siinä Tampere yhdessä 17 eurooppalaisen kaupungin kanssa kehittävät yhteistä teknistä perustaa, jolla kaupungit ja yhteisöt voisivat tarjota IoT-palveluja aiempaa helpommin. Lisää: CityIoT (LINKKI)

Lisää: FIWARE (LINKKI) ja uutisia (LINKKI).

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!