Tekoälyauton arktinen testijakso päättyi

Maanmittauslaitoksen tekoälyohjatun robottiauton arktinen testijakso on saatu päätökseen Lapissa, Muonion seudulle rakennetulla Aurora-älytiellä testattiin uudenlaista syväoppimismenetelmää, joka piti robottiauton kaistallaan lumisissakin olosuhteissa.

Kokemusta automaattiohjauksesta kertyi kymmeniä kilometrejä, ja uutta opetusaineistoa saatiin kerättyä satoja kilometrejä – kaikkiaan 5,2 teratavua. Menetelmä käytti auton etukameran kuvaa sekä laserkeilaimien dataa ympäristön hahmottamiseen.

Robottialusta käytettään Ford Hybrid Mondeota. Kuva Antero Kukko/Maanmittauslaitos.

Samalla testijaksolla tuotettiin myös laserkeilaus- ja kuva-aineistoa Paikkatietokeskuksen RoamerR4DW-kalustolla. Siitä saatiin tietopaketti älytien päällysteestä, kaistoista sekä rakenteista käytettäväksi paikannusmenetelmien kehittämiseen, testaamiseen ja arviointiin.

Autonomista ajamista on tutkittu Paikkatietokeskuksen Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla vuodesta 2017. Tutkimus on syntynyt Laserkeilauksen huippuyksikön tutkimustoiminnan jatkohankkeena.

Robottiauton rakentamisesta, menetelmäkehityksestä sekä tähänastisista kokemuksista on valmisteilla neljä diplomityötä ja useita tieteellisiä artikkeleita.

Muoniossa sijaitseva E8-älytie rakennettiin testialustaksi älyliikenteen ja ennakoivan tiestön kunnonhallinnan kokeiluihin. Tietä käytetään laajasti erilaisten robottiautojen ja teiden erilaisten automaattisten ratkaisujen testaamiseen.

Lisää: Paikkatietokeskuksen tiedote  (LINKKI), Laserkeilauksen huippuyksikkö (LINKKI) sekä aiemmat Aurora-älytiehen (LINKKI)  liittyvät uutisjutut (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä.

Kuva: Maanmittauslaitos / Antero Kukko

TAUSTAA: Laserkeilain on yksi varmimmista anturitekniikoista

  • Laserkeilain on yksi varmimmista ja tarkimmista anturityypeistä, joita voi käyttää itseajavissa autoissa. Sen avulla saadaan mitattua kolmiulotteisia havaintoja kaikentyyppisistä kohteista.
  • Laserkeilamen tarkkuuteen ei vaikuta esimerkiksi vuorokaudenajan mukaan vaihtuva valoisuus, vaan sensori itse lähettää valopulsseja havainnoidessaan tietä ja näkee siten pimeässäkin.
  • Laserkeilaimilla saatua dataa voidaan myös käyttää kameroiden datan rinnalla, jolloin eri antureilla saadut havainnot tukevat toisiaan ja tekevät ympäristön havainnoinnista entistä luotettavampaa.
  • Monianturirakenteilla esimerkiksi auton paikannusta parantaa tutkimalla muutoksia sekä laserkeilaimen että kameroiden datassa, jolloin niistä saatavat havainnot auton liikkeestä tukevat toisiaan sekä muista sensoreista saatavaa sijaintitietoa.

Lähde: Maanmittauslaitos

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!