Avoin innovointi ei aina parasta – tietovuodot riskinä

Tutkimusintensiivisiin yrityksiin kohdistuu kovia paineita uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Esimerkiksi ICT- tai lääkintäalalla uudet innovaatiot ja patentit ovat välttämättömiä. Yhtenä ratkaisuna on ollut avoin yhteistyö ja innovoinnin ulkoistaminen muille yrityksille. Riskinä voi olla tietovuodot, selviää Vaasan yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta.

Väitöstyön tehneen Afnan Zafarin mukaan halvin tapa ulkoistaa innovointia ei ole aina se paras. Tutkimuksen mukaan yhteistyö innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä tarvitsee tuekseen sovitut säännöt, mikäli yritykset todella haluavat hyötyä avoimesta innovoimisesta ja parantaa tuloksiaan.

Zafar tarkasteli tutkimuksessaan 60 innovatiivista yritystä 20 eri maassa. Tulosten mukaan avoimelle innovoinnille asetetut säännöt voivat hyödyttää yrityksiä heikentämättä niiden sisäisiä tutkimus- ja tuotekehitysvalmiuksia.

’’Riskinä on, että osittainen ulkoistaminen voi aiheuttaa tietovuotoja. Innovointia tarjoavat yritykset eivät välttämättä ymmärrä yleisiä vakioituja toimintaohjeita. Yrityksen on siis aina tarkistettava tarjoajan luotettavuus ja uskottavuus, ennen kuin se jakaa tietojaan, Zafar toteaa.

Aiemmin on havaittu, että yritykset suosivat yleensä halpoja palveluita tarjoavia kumppaneita t&k-toiminnan ulkoistamisessa, mikä on monissa tapauksissa aiheuttanut takaiskuja. Zafarin tutkimuksen mukaan kumppanuussopimuksissa olisikin keskityttävä enemmän luotettavuuteen, joustavuuteen ja maaympäristöön, eikä vain edulliseen hintatarjoukseen.

Zafar tutki ulkoistetun innovoinnin laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä niiden vaikutusta yrityksen kokonaistulokseen. Hänen mukaansa joustavuudella on keskeinen rooli ulkoistetun innovoinnin kumppanin valinnassa, erityisesti lääkealalla.

Nopea tuotekehitys auttaa ylläpitämään kilpailukykyä markkinoilla

Zafar sanoo, että tuotekehitysprosessin nopeuttaminen vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan tulokseen, mikäli laatutaso pidetään ennallaan. Ulkoisia palveluntarjoajia, jotka tekevät suuria lupauksia, mutta jotka ovat hitaita toimissaan, olisi hänen mukaansa vältettävä.

Monet uudet innovaatiot ja palveluntarjoajat tulevat kehittyvistä maista. Näiden kehittyvien maiden ja kehittyneiden maiden välillä on suuria kulttuurisia ja institutionaalisia eroja.

”Palveluntarjoajien ja emoyhtiöiden väliset kulttuurierot, molempien kumppaneiden väliset institutionaaliset erot, palveluntarjoajan maan lainsäädäntö immateriaalioikeuksista ja palveluntarjoajan oma immateriaalioikeuksia koskeva politiikka ei suoraan vaikuta ulkoistetun tuotteen menestykseen, sanoo Afnan Zafar.

Innovaatioiden ulkoistaminen on kansalliset rajat ylittävät, maailmanlaajuinen ilmiö, jossa yhteistyötä tehdään usein eri mantereilta käsin. Afnan Zafarin  väitöskirja tarjoaa tietoa myös innovaatioiden ulkoistamisesta nopeasti kasvavilla lääke- ja ICT-aloilla Suomessa. Hän väittelee aiheesta Vaasan yliopistossa ensi perjantaina.

Lisää: Afnan Zafar: Outsourcing Innovation Paradox: A Company’s Growth Option or a Risk to R&D Capabilities -väitöskirja (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!