Roboteista vetoapua Suomi-tuotannolle

Meidän on kehitettävä robottiautomaatio-osaamistamme, jotta Suomen kilpailukyky globaalisti paranisi, sanoo yhteistyörobotteja toimittavan Universal Robotsin Suomen kehityspäällikkö Antti Lumme. Sen sijaan jos  annamme kaikki työt ulkoisten kumppaneiden tehtäviksi, emme pääse mukaan uusimpaan robottiautomaatio-osaamiseen ja sen mahdollisuuksiin.

Kehityspäällikkö Antti Lumme, Universal Robots Finland

Automaatio-osaamisesta on tullut ja tulossa entistä tärkeämpi osa kilpailukykyä, tuotteiden rakenteesta alkaen tuotantolinjojen rakentamiseen saakka. Siitä on jo Suomessakin esimerkkejä, jolla tuotantoa on voitu jatkaa tai jopa laajentaa robotiikkaa lisäämällä.

Universal Robotsin Antti Lumme arvioi, että tulevaisuudessa tulemme kohtaamaan myös toteutusongelmia, koska integraation kysyntä tulee ylittämään pian tarjonnan. Hänen mukaansa pian voi olla vaikeaa löytää yrityksiä, jotka voivat auttaa integraation toteutuksessa, koska tämän palvelun tarve kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

Varsinkin pienillä ja keskisuurilla valmistajilla tulee olemaan vaikeinta löytää omaa robottikumppania. Jos  tämä ennuste toteutuu, koko alan kehitys on Universal Robotsin Lumpeen mukaan uhattuna. Sen vuoksi on tärkeää, että valmistava teollisuus on varpaillaan oman osaamisensa ja kokemuksensa kehittämisessä ja ymmärtää, mitä on mahdollista tehdä itse ja mikä on hyvä jättää ammattitaitoiselle integraattorille.

Automaatio-osaamisesta tulee entistä tärkeämpi palapelin osa, jolla saavutetaan ja määritellään yrityksen kilpailukyky valmistuksessa. Siksi Universal Robotsilla on Lumpeen mukaan Applen tyylinen laitteisto ja alusta -toimintatapa, joka koostuu neljästä eri komponentista. Niitä ovat cobotti-robotti, ekosysteemi UR+, UR Academy ja UR Application Builder.

UR+ on markkinapaikka, jossa ulkoiset kehittäjät voivat markkinoida UR+-tarvikkeita, jotka sopivat Universal Robotsin Plug & Produce -konseptiin. Siinä on mukana jo yli 150 toimittajaa eri puolilta maailmaa ja mukaan tulee koko ajan uusia toimijoita.

UR Academy on puolestaan maksuton interaktiivinen koulutusohjelma, jonka avulla voidaan aloittaa robottien käyttö. Lisäksi tarjolla on verkkopohjainen UR Application Builder -ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi rakentaa oman sovelluksensa ja visualisoida toiminnan. Samalla syntyy ohjelma robotille, jonka käyttäjä voi siirtää käyttöön.

Kuvat: Universal Robots ja OnRobot

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!