Ouluun vihertävien työkoneiden kehitys- ja testauskeskus

Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitys- ja testausympäristö rakennetaan Ouluun. Mukana ovat Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto. Tarkoitus on tutkia myös hybridi- ja sähkötoimisia koneita.

Oulun Linnanmaan kampukselle toteutetaan Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitys- ja testikeskus. Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa vielä ole.

Toimintaa aloittava Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen uudenlaisen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen. Hanketta rahoittaa osaksi Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Lisäksi hanketta ovat rahoittamassa myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö. Mobilab-hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu.

’’Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko Pohjois-Skandinaviassa’’, kertoo ajoneuvotekniikan lehtori Janne Ilomäki Oulun ammattikorkeakoulusta.
Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä sekä energiatehokkuutta. Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita.

’’Testausympäristö mahdollistaa tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuotteeksi’’, kertoo yliopistonlehtori Mika Huuhtanen Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköstä.

Rakennettava kehitysympäristö on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan ktki-johtajan Jukka Säkkisen mukaan Mobilab-hankerahoitus on valtakunnallisesti merkittävä. Varsinkin kun Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille.  Suomalaisen työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!