Suuria eroja ict-koulutuksessa – tulokset silti hyviä

Suomalainen tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen on keskimäärin hyvää tai kiitettävää,  mutta koulutuksen järjestäjien väliset erot huomattavia, ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen uusimmasta selvityksestä. Alan ammattilaisten työ tylee myös laajentumaan uusien IoT-tekniikoiden tullessa käyttöön.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa opiskelijoiden osaaminen on arvosanoilla mitattuna keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin suuria eroja arvosanoissa, työelämäläheisyydessä ja näyttötoiminnassa. Lisäksi ja työpaikkaohjaajien osaamista tulisi kehittää.

Näyttöjen arvosanojen valossa tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen on keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Kaikista arvosanoista kiitettäviä oli 44 prosenttia, hyviä 43 prosenttia ja tyydyttäviä 13 prosenttia.

Osaamisperusteisuus toteutuu koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnossa keskimäärin hyvin, mikä tukee reformin mukaisen koulutuksen toteuttamista. Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin perusteella näyttötoiminnan suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä oli kuitenkin kehitettävää.

Selvityksessä asiantuntijaopettajien mukaan tulevaisuudessa alan työt lisääntyvät muun muassa turvatekniikan, teollisuuden ja kassajärjestelmien huoltotehtävien saralla. Myös perinteiset elektroniikka-asentajan ja ICT-asentajan työt säilynevät etenkin vientiteollisuuden kone- ja laitevalmistajien palveluksessa. Lisääntyvä IoT (Internet of Things) -tekniikka tuonee myös uusia työpaikkoja elektroniikka- ja ICT-asentajille.

Ensi vuonna tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen yhdistyy tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020.

TAUSTAA: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 1 300 opiskelijaa ja kaikki 38 kyseistä tutkintoa tarjoavaa koulutuksen järjestäjää. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on  koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä

Lisää: Raportti (LINKKI, pdf), webinaari (LINKKI, video) ja esityskalvot (LINKKI)

Kuvituskuva: Aalto-yliopisto