Sähköteknisen teollisuuden vienti odotettua heikompaa

Sähkötekniikan vienti oli Tullin ennakkotietojen mukaan kemianteollisuuden ja metallien kanssa maaliskuussa heikkoa. Koko tavaraviennin arvo oli maaliskuussa hieman yli 5,4 miljardia euroa eli lähes samalla tasolla kuin viime vuoden maaliskuussa.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, paperimassan, sahatavaran ja kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi maaliskuussa, mutta laskua tilastoitiin sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vientiin. Myös metallien vientiin tuli laskua.

Paperin ja pahvin vienti heikkeni hieman ja öljyjalosteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden maaliskuun tasolla. Malmien ja sahatavaran tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa, mutta muiden arvoltaan suurimpien ryhmien tuontiin tilastoitiin laskua.

Tuonnin arvo laski maaliskuussa kolme prosenttia ja oli hieman yli 5,5 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo nousi kuusi prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonti laski kaksi prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vienti EU-maihin säilyi viime vuoden tasolla maaliskuussa. Esimerkiksi Saksaan ja Alankomaihin vienti kuitenkin laski maaliskuussa. Vienti Kiinaan oli viime vuoden tasolla.

Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan nousi selvästi. Sen sijaan tuonti Kiinasta kasvoi maaliskuussa, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski.

Kuvituskuva:  Tekes/Anton Kalland